Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

Naakte Honden.

Er zijn verschillende typen Naakte Honden. O.a. die uit China, uit Centraal-Amerika, uit Mexico, Patagonië en Zuid-Afrika! Het exemplaar, hetwelk wij bij dit artikeltje afbeelden, is een diertje uit Afrika. Het kan er zich op beroemen, dat het een eenling is,

9

wat den import van dit ras in Duitschland betreft. Van Bylandt zelf gaf in zijn werk „Hondenrassen" volkomen toe, dat de verschillende soorten of rassen van naakte honden nog te weinig bekend zijn om er raspunten

van op te schrijven. Dat staat vast: alle soorten zijn geheel haarloos, behalve de Mexicaansche en de Zuid-Afrikaansche hond. Deze hebben een kuif op de hersenpan, terwijl de ZuidAfrikaan zich bovendien nog de luxe permitteert om eveneens een pluimpje aan den staart te hebben. Daardoor zien de beestjes er nog potsierlijker uit, want van schoonheid kan hier toch geen sprake zijn. Nog kan men aanstippen, dat de Mexicaansche hondjes een kortere haarkuif hebben dan die uit ZuidAfrika. Op de foto, hierbij gereproduceerd, ziet men dit kuifje nog niet. Maar wanneer men scherp oplet, kan men toch een begin van haar-groei op den kop ontdekken. Dit hondje nl. is nog zeer jong. De ooren-dracht bij de diertjes is eveneens hoogst verscheiden. Sommige hebben staande, andere weer hangende ooren. Deze worden nimmer geknipt. De vorm van het lichaam heeft veel overeenkomst met dien van den Black-and-TanTerrier of van den Whippet. De kop is evenwel veel korter, en de hersenpan boller. De huid van de Naakte Honden voelt koud aan, terwijl de kleur gelijkt op die van een olifant. Sommige zijn gespikkeld of gevlekt met rose vlekjes. Weer andere zijn rose van grond-kleur en hebben grijsachtige vlekjes. Het gewicht van deze zonderlingen wisselt van 4 tot 8 KG., terwijl de schouder-hoogte op 25 tot 35 cM. is te taxeeren.

Haagsche Automobiel Maatschappij.

De Directie van de Haagsche Automobiel Mij. verzoekt ons te berichten, dat, wegens uitbreiding van de showrooms, garages en

CAFE-RESTAURANT

VAN TUYLL

AMSTELVEEN SCHEWEG HOEK STADIONPLEIN

RESTAURANT A LA CARTE DEN GEHEELEN DAG

werkplaatsen, gelegen aan de Koninginnegracht 10—11 te 's-Gravenhage, deze tijdelijk gevestigd zijn in het pand Koninginnegracht 12 a.

Naar Amerika?

In het Zwitsersch blad „Rad-Sport" deel Richli mede, dat, mochten in den komenden winter de Duitsche banen voor onzen landgenoot Piet van Kempen gesloten blijven, de Hollander dan zoo goed als zeker naar Amerika vertrekt teneinde daar te starten. Zou dit inderdaad het geval zijn, dan gaat Richli eveneens den grooten haringvijver over, want hij wil in Yankeeland de partner van Van Kempen zijn.

Debunne ziek!

De bekende Belgische wielrenner Albert Debunne ligt te Brussel met een gebroken been in een ziekenhuis. Hij is het slachtoffer van een auto-accident, en werd aangereden.

Zondag vonden in de omgeving van het Stadion te Amsterdam propaganda-veldloopen plaats van den Noord-Hollandschen en Amsterdamschen Athletiek Bond. Er werd in twee afdeelingen geloopen. Op onze eerste illustratie aanschouwt men de aankomst van Bakker van de A.A.V. 1923, die de P-klasse won (2% Km. in 8 m. 43.8 s.) Op de kiek daarnaast is Van Heusden van de A.V.A.C. afgebeeld, die de C-klasse (2M? Km. in 8 m. 38 s.) won.

Sluiten