Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

SPORT IN BEELD.

HARD7'3

#<Ö3*tf?tabletten

werken zonder kramp

of pijn.

Doos 60 ct Bij Apoth.en Drogisten

ductie met kracht wordt ter hand genomen, is een zes-cylinder, die volgens autoriteiten op automobiïl-gebied zijn voorganger ver in de schaduw stelt. De nieuwe, verbeterde Vauxhall wordt vervaardigd door Vauxhall Motors Ltd. te Luton (Engeland), onder de auspiciën van General Motors, die zich voor eenige jaren financieele zeggingschap in deze welbekende Engelsche maatschappij verzekerden. Het behoeft dus geen verwondering te baren, dat wij in den zes-cylinder Vauxhall Britsche degelijkheid en Amerikaansche vitaliteit vereenigd zien, eigenschappen, waardoor deze twee naties groot zijn geworden. Begonnen werd met een complete reorganisatie van

de fabriek, gevolgd door een geheel nieuwe outillage. Vauxhall Motors (Ltd.) behoort thans tot de best uitgeruste automobielfabrieken ter wereld.

Wij vernemen, dat Vauxhall Motors zeer tevreden zijn met het, tot dusver door het nieuwe model behaalde, resultaat. De ontvangen orders overtreffen reeds de totaal-productie gedurende het beste jaar, dat de maatschappij kende. Voor alles wordt in de nieuwe fabriek „efficiency" betracht. Eenige duizende wagens van het nieuwe type werden reeds verkocht, terwijl men verwacht, spoedig een jaar-productie van 10.000 te kunnen bereiken.

De constructeurs van den Vauxhall hielden inmiddels natuurlijk rekening met de eischen, die het niet-Engelsche publiek aan een wagen stelt. Zij bouwden bovendien een auto, volkomen bestand tegen de meest abominabele wegen, hetgeen proef-ondervindelijk bewezen werd door de excursie van Kolonel P. T. Etherton door Holland,, Duitschland, Polen, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Albanië en Joego-Slavië. Deze trip van 10.000 K.M. werd door dezen ras-automobilist en, in zijn land bekenden, auteur ondernomen in samenwerking met de „Englisch Automobile Association" om zich ter plaatse te overtuigen van den toestand der wegen in Centraal-Europa. De wagen, voor dit doel gebruikt, was een nieuwe Vauxhall, dien men zelfs niet ingereden had. Kolonel Etherton vermeldt in zijn reisbeschrijving, dat hij herhaaldelijk met gaten in het weg-oppervlak van 50 a 60 c.M. diepte kennis maakte. Het pleit voor de soliede constructie van den Vauxhall, dat hij zelfs geen enkel veerblad verspeelde. Een mooi succes!

Nieuws van de

Fa, Scheepbouwer.

De heer C. Scheepbouwer, Den Haag— Rijswijk, die bereids agent was voor den Renault en den Peerless, komt wederom met een nieuw merk, nl. de Laffly-auto's. Van dit fabrikaat, d.w.z. het omnibus- en vrachtwagenmateriaal, heeft de heer Scheepbouwer de hoofd-vertegenwoordiging voor Nederland op zich genomen. Wij wenschen dezen importeur van harte succes met zijn schitterend novum!

De Olympische Spelen naderen, en enkele ploegen uit het buitenland zijn al in de lage contreien aan de zee gearriveerd. Zoo de Argentijnsche voetballers, die hun tenten in Bloemendaal hebben opgeslagen, en daar een degelijke training doormaken. Men ziet op de bovenste foto de Argentijnen bij de vrije- en ordeoefeningen. De ploeg wordt getraind door Iveuador Fose Lago, die een acrobaat blijkt te zijn. Dat bewijst zijn hoogstand op een voetbal.

Aardig, maar of het met goed voetbal

heeft te maken? (foto's Polygoon — Haarlem).

Sluiten