Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

SPORT IN BEELD.

Nog 'n enkel woord over de belangrijkste in den lande gespeelde wedstrijden! Z.A.C. heeft het te Tilburg met niet minder dan 1—4 tegen N.O.A.D. moeten afleggen, en de overwinning van de Zwollenaren te Rotterdam behoort, in her licht van de overige wedstrijden bezien, meer en meer tot de abnormale resultaten. Het gevolg van dezen uitslag is, dat de Oostelijke kampioen uit den strijd is. Nu ja, het zou nog mogelijk zijn, dar zij met de leiders gelijk kwamen, doch dar is zóó onwaarschijnlijk, dat die kans geen kans is. Het gaat tusschen Feyenoord, N.O.A.D. en Ajax, met dien verstande, dat de wedstrijd Feyenoord—N.O.A.D. beslissend is. Wint Feyenoord, dan is Feyenoord kampioen, wordt gelijk gespeeld, dan eindigen Ajax en Feyenoord waarschijnlijk elk met 11 punten (tenminste als Ajax van Velocitas en Z.A.C wint), en dan volgt dus een beslissingswedstrijd tusschen de beide Westelijkeka mpioenscandidaten, en als N.O.A.D. wint, is Feyenoord vrij zeker verder uitgeschakeld, en is de kans groot, dat de Zuidelijke kampioenen het in een beslissingswedstrijd met Ajax moeten uitvechten. Wij houden het nog steeds op Feyenoord, al zijn we er van overtuigd, dat de Zuidelijke kampioenen zich flink weren zullen. Afwachten is echter de boodschap!

Van de overige wedstrijden vermelden we alleen nog de overwinning met 3—2 van V.S.V. op V.O.C. De gemeente Velsen zal dus 't volgend seizoen door twee eerste klasse clubs vertegenwoordigd zijn, en Kennemerland in totaal door vijf, wat des Guten noch immer zu viel ist.

En van Good old V.O.C. nemen we met een gevoel van weemoed afscheid, al gebiedt de eerlijkheid te erkennen, dat 't harde lot verdiend is.

* * *

Tenslotte ons compliment aan Ge jus van der Meulen! Hij speelde eergister z'n 25sten interland-wedstrijd, en we weten, dat ieder Hollandsch sportman van harte hoopt, dat hij nog zeer vele malen ons doel verdedigen mag. Aanvankelijk^ konden we ons met de keuze van den H.F.C.'er niet vereenigen, doch hij heeft zich na de eerste jaren buitengewoon ontwikkeld, en de elftal-commissie heeft hier wel van een zeer juisten kijk blijk gegeven,"toen zij destijds het advies van Karei Lotsy opvolgde. Wij hebben in Gejus van der Meulen een voortreffelijk doelverdediger, en we hopen, dat deze internationale sportman z'n captain naar de kroon steken zal.

HierbDven is de Engelsche professional-club Tottenham Hotspurjafgebecld, welke ter training van ons Olympisch team o.m. Zondag jl. een ^wedstrijd op het Ajax-terrein tegen de Olympische B-ploeg speelde. De Engelschen speelden een kalm, zelfs mat spel, cn wisten desondanks met 5—2 te zegevieren .Op hun uiterste gemak!

Alhoewel de Engelsche beroepsspelers meester van het terrein cn van den wedstrijd waren, wisten toch onze langenooten het eerste doelpuntje te fokken. Men ziet het op bovenstaande illustratie den kop-bal van Ghering — een fijn staaltje voetbal — langs den Engelschen doelverdediger* gaan, die vruchteloos het leer poogt te grijpen. Dat was het begin, maar ....

De Olympische B-ploeg, die Zondag tegenover Tottenham in het veld verscheen, maar het tegen deze meesters in de voetbal-kunst niet ver kon brengen. Op de foto ziet men in de onderste rij, geheel links, Wout Buitenweg, die weder eens tot de uitverkorenen mocht behooren, en wiens optreden aller belangstelling had.

De wedstrijd Olympisch Elftal B;,versus Tottenham Hotspur leverde tal van aardige momentjes op, waarbij de voetbal-acrobatiek het enthousiasme en de vroolijkheid van de belangstellenden rondom de Ajax-arena ontketenden. Hierboven is zulk een koddig oogenblik afgebeeld. Deze illustratie is, evenals de drie overige op deze pagina, van de Polygoon — Haarlem!

Sluiten