Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

SPORT IN BEELD.

In een onzer vorige nummers deelden wij mede ,dat de Point-to-Point-race te Deelen bij Arnhem was gewonnen door den heer J. Bodts. Wij waren toen evenwel niet in de gelegenheid, een foto te reproduceeren van genoemden horseman. Thans herstellen wij dat verzuim, en de lezer aanschouwt hierboven genoemden heer Bodts op Jacky. (Foto Polygoon — Haarlem).

Donderdag jl. is de nieuwe steeple-baan op de Leusderheide in gebruik genomen. Des middags demonstreerden verschillende ruiters hun kunnen. O m, werden een cross gereden en spring-proeven afgelegd. De bovenstaande illustratie toont ons Lt. de Kruyff tijdens een fikschen sprong, die door de wijze van opnemen nog formidabeler lijkt. In elk geval een zeer vlot snapshot!

De vorige week is op Waalsdorp de eind-wedstrijd gehouden van de dressuurproeven van de Kon. Mil. Sportvereeniging. In den personeelen wedstrijd wed met vrij groote meerderheid winnaar Lt. Hollert op Germaan. Hierboven een foto van dezen militairen ruiter! Te noteeren valt, dat bekende paarden, o.m. Silver Piece, Josephine Baker en Va t'en, niet uitkwamen.

Van den cross, in het vorig onderschrift vermeld, brengen wij hierboven nog een plaatje. Men ziet een gedeelte van het parcours, waar een der deelnemers langs een helling moet passeeren. De foto bewijst, dat een mondain publiek, waaronder tal van dames, de verrichtingen der ruiters gadesloeg. Ook deze illustratie is, evenals de beide vorige, van de Polygoon — Haarlem.

IN MEI EN JUNI NAAR ZEE!

1828 HOTEL „GROOT-BADHUIS" - ZANDVOORT 1928

KAMERS MET VOLLEDIG PENSION VANAF f 8.50

Sluiten