Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

SPORT IN BEELD.

PAVILLON „RICHE"

ZANDVOORT

Het gezelligste, voornaamste en meest bezochte etablissement in Zandvoort.

Dagelijks Thé - Apérïtif et Soirée Dansante

| Ivan Joslet avec son Orchestre du Casino de Paris. |

Eigen wagenpark met permanente bewaking.

Bijzonderheden over de Targa F/or/o.

In ons vorig nummer vermeldden wij bereids, dat Divo op Bugatti de Targa Florio heeft gewonnen. Daar gaat ook niets van af. Albert Divo werd nummer één van het totaal-klassement, en legde het parcours van 540 KM. in 7 u. 20 m. 56.6 s. af, hetgeen wijst op een uur-gemiddelde van 73 KM. 470.

Wanneer men evenwel het verloop van den strijd volgt en analyseert, dan is deze uitslag niet zonder meer te aanvaarden. Want men heeft de race in categorieën te splitsen, zooals tevens de organisators deden. En dit voorbeeld volgend, komt men tot de ervaring, dat Riccioli op Fiat de categorie 1.100 cmc. won, dat Campari op Alfa-Romeo eerste was in de categorie 1.500 cmc, dat Chiron op Bugatti de race der 2-Literwagens voor zijne rekening nam, en dat Divo met zijn Bugatti eerste

Denzelfden Hirschfeld zou het gelukt zijn, den kogel Zondag jl. 15 M. 79 ver te stooten, door welke prestatie dus het zoo oude wereldrecord van Rose zou zijn verbeterd, en zulks zelfs met ongeveer een kwart meter.

Behoeft het nog betoog, dat men in Duitschland jubelt over deze verrichting van den politie-onderofficier ? Dat men in hem een der mannen ziet, die Duitschland's vlag in det Amsterdamsche Stadion omhoog zal doen gaan ? In elk geval bewijst deze vordering, dat de strijd tusschen Yankees en Duitschers in den aanstaanden zomer feller dan ooit zal zijn, en dat wij zullen kunnen genieten van een prachtig athletisch duel tusschen de vertegenwoordigers van beide landen. Hirschfeld is de man, die met de andere cracks een Stadion-attractie te meer zal opleveren! En zijn prestatie zal zeer zeker een belangrijke factor zijn, in verband met de plaats, welke de Duitschers in het algemeen klassement zullen innemen. In Amerika is begrijpelijkerwijze het nieuwe record van Hirschfeld niet alleen met leedwezen, maar met belangstelling begroet.

was in de afdeeling boven 2 L., nl. 2 L. 300. En er is nog meer!

Ontleedt men dan nog verder, dan kan men concludeeren, dat Campari met zijn 1.500 cmc. Alfa-Romeo tot de laatste ronde toe het hoofd bood aan al de andere zwaardere wagens, en op dit moment leidde. Slechts Divo met zijn 2 L. 300 kon hem tenslotte passeeren, maar dat Divo's voorsprong niet groot was, bewijst het feit, dat Campari nog niet 2 minuten langer noodig had voor het parcours. Alfa-Romeo klopte dan ook den 1.500 cmc. Bugatti van Conelli, den 2 L. Bugatti van Chiron, den 2 L. Bugatti van de eenige vrouw, die aan den wedstrijd deelnam, nl. Mme. Junek, den 1.500 cmc. Bugatti van Minoia, den 1.500 cmc. Maserati van Fagiolo, den 1.500 cmc. Bugatti van Dreyfus, den 2 L. 300 Bugatti van Lepori, den 2 L. Bugatti van Foresti en nog 2 Maseratiwagens van 2 L.

Summa summarum blijkt dus ten duidelijkste, dat de minder machtige Alfa-Romeo, die als enkeling tusschen den geheelen stal van Bugatti reed, een uitnemende course heeft volbracht, zóó uitnemend zelfs, dat men, zonder af te doen aan Divo's zege, toch den sportlieven eerepalm aan Campari zou willen uitreiken. Het Parijsche sportblad L'Auto schrijft dan ook zonder eenige reserve: „Campari fit une course splendide, tenant tête successivement a Chiron, Mme. Junek, Divo. La 1.500 cmc. Alfa-Romeo est un trés intéressant modèle sport, bien fait pour la Targa." Hetgeen een zeer mooi attest is bij zulk een concurrentie!

Een nieuw Wereldrecord Kogelstooten.

Reeds medio April kwam uit Duitschland een opzienbarend nieuwtje. De Duitsche politie-agent Hirschfeld zou nl. een nieuw Duitsch record in Kogelstooten gevestigd hebben, t.w. met 15 M. 39, terwijl het oude op 14 M. 72 stond. Niet alleen was Brechenmacher's prestatie overschaduwd, maar Hirschfeld had zelfs het wereldrecord van Ralph Rose, dat op 15 M. 54 stond genoteerd, benaderd. En nu, dus nauwelijks eenige weken later, is er weer nieuws, nog opzienbarender dan het voorgaande.

Een nieuwe Duitsche „Hoffnung" voor de Olympische Spelen! Nl. Hirschfeld, die een nieuw wereldrecord iri Kogelstooten zou gevestigd hebben, en dus gewis een der Duitsche cracks tijdens de Olympische Spelen.

Sluiten