Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

Holland-Amerika of de triumf van Helen Wills.

Een kijkje op de M. E. T. S.-banen te Scheveningen tijdens het dubbel-spel der dames Wills, Anderson, Bouman en Rollin Couquerque.

De Amerikaansche speelsters. Miss Anderson en Miss Helen Wills, hebben op 10, 11 en 12 Mei Nederland met een bezoek vereerd en een landenwedstrijd in Davis-Cup-formatie gespeeld tegen Mej. Kea Bouman en Mej. Rollin Couquerque. De Nederlandsche dames hebben het genoegen gesmaakt te winnen, en met hen hebben, ondanks de weeksche uren, waarop gespeeld werd, eenige duizenden gejubeld over dit succes. Want al heeft Miss Wills twee overtuigende overwinningen behaals, waarvan vooral die op Kea Bouman met 6—1, 6—2 van imponeerende gedecideerdheid was, en al zal het spel der wereldkampioene op de kijkers langer herinneringen doen voortleven dan de voor Holland gunstige cijfers, zij, Wills, moest toch met de waarlijk niet zwakke speelster Anderson het onderspit delven tegen betere dubbel-tactiek en beter net-spel der Hollandsche dames.

Merken wij op, dat de omstandigheden voor de gasten niet te fortuinlijk waren! De eerste twee dagen scheen weliswaar vrij regelmatig de zon,

maar woei er tevens zoo'n fel-koude wind, dat vooral in den lateren

zenuwachtig

overspannen

slapeloos

Gebruik hiertegen Buisje 75ct.Bij Apoth.en Drogisten

namiddag een ieder verkleumde van de kou. Daar waren ook bontmantels en plaids slechts ten deele remedies voor. En den derden en laatsten dag motregende het zoo nu en dan op die beminnelijke en aangenaam aandoende wijze, die ons Nederlandsch klimaat nu eenmaal kenmerkt.

Nog was er een handicap voor de Amerikaansche ploeg. Immers Miss Anderson was niet fit, zóó zelfs, dat zij Donderdag niet kon spelen, terwijl zij daardoor de beide volgende dagen ook niet op volle energie kon presteeren.

Ondanks dit inconveniente weer en ondanks de waarlijk bewonderenswaardige prij zen-politiek, die het Nederlandsche Tennis kenmerkt bij internationale wedstrijden, en die hier leidde tot prijzen voor één midag van ƒ 5.— maximum en ƒ 1.50 minimum, waren er de beide eerste keeren ongeveer 200 toeschouwers en Zaterdagmiddags zeker 3500.

Zooals wij reeds constateerden, domineerde

19

Sluiten