Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEKELIJKS VERSCHIJNEND GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT

UITGAVE VAN M. A. & A. O. J. REES - HAARLEM.

Administratie- en Redactie-Adres: Abonnementsprijs: f 3— per 3 maanden

KONINGINNEWEG 97 - HAARLEM HOOFDREDACTEUR: Ned. Oost- en West-Indië . . . . f 15— per jaar

Telef. 14865 Giro-nummer: 136002 LEO LAUER. Buitenland f 18— per jaar

Bank: Haarl. Bankvereeniging, Haarlem. Postbox: 44 Losse nummers f 0-25

Ons kranig kwiek nationaal Hockey-Elftal, dat de Olympische Spelen inzette met een voorname 5—0 overwinning op de Franschen, een zege, die een groote overmacht van ons Hockey op laatstgenoemde ploeg demonstreerde. Een vreugdig begin! V.l.n.r. komen op de foto voor: Aanvoerder de Waal Visser 't Hooft, Katte, Van de Roevaert, Ankerman, Van der Veen, ïreshng, Janmnk, Duson, Brand en Kop.

PEARCE TUSSCHENRUITEN

SPIEGELGLAS IN KOPER-VERNIKKELD MONTUUR.

4 PANEELEN fl 80—

6 „ fl 125.-

COMPLEET MET BEVESTIGINGEN EN SCHOOTSKLEED. OOK LEVERBAAR MET TRIPLEX.

C. VAN DIJK & Co. AMSTERDAM - DEN HAAG

PRIMA ENGELSCH FABRIKAAT

Sluiten