Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEKELIJKS VERSCHIJNEND GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT

UITGAVE VAN M. A. & A. O. J. REES - HAARLEM.

Administratie- en Redactie-Adres: Abonnementsprijs: f 3— per 3 maanden

KONINGINNEWEG 97 - HAARLEM HOOFDREDACTEUR: Ned- Oost- en West-Indië . . . . f 15.~ per jaar

Telef. 14865 Giro-nummer: 136002 LEO LAUER. Buitenland f 18— per jaar

Bank: Haarl. Bankvereeniging, Haarlem. Postbox: 44 Losse nummers f 0.25

De Hockey-wedstrijd Nederland—Spanje, aanvankelijk als „quantité négligeable" beschouwd, heeft Woensdag jl. in zooverre een verrassing gebracht dat onze landgenooten slechts een gelijk spel (1—1) konden forceeren. Inmiddels bracht deze draw hen m de finale tegen de BntschIndiërs welke Zaterdag jl in het Olympisch Stadion werd gespeeld. Op onze groote foto ziet men Van der Veen (tweede speler van rechts) m actie, die het'doelpunt voor Holland scoorde. Links: Van de Roevaert, die voor rust door een bal tegen het voorhoofd werd getroffen, maar gelukkig weer na de pauze fit and well" en lachend het veld betrad, tot groot genoegen van de duizenden toeschouwers, en met hartelijk applaus begroet.

PEARCE TUSSCHENRUITEN

\ SPIEGELGLAS IN KOPER-VERNIKKELD MONTUUR.

4 PANEELEN fl 80—

/ 6 „ A 125—

COMPLEET MET BEVESTIGINGEN EN SCHOOTSKLEED.

OOK LEVERBAAR MET TRIPLEX.

CWAfcJ rtlltf O SV* ROTTERDAM - UTRECHT ■ VAIH UIJIV CK VrO. AMSTERDAM - DEN HAAG

PRIMA ENQELSCH FABRIKAAT

Sluiten