Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

8

landsche pers unaniem gemaakt is, en zéér terecht, nl. dat ons elftal uitstekend afbreken maar niet opbouwen kan! En nu is het juist, dat dit een tegenstander van hooge klasse — technisch tenminste — was, maar ook in de wedstrijden tegen de Belgen, de Zweden en de Denen was ons spel destructief, werd afgebroken, maar niet technisch en tactisch volgens een vast plan opgezet. Ja, wèl is het een stelsel van de leiders van ons team om de vleugelspelers en den mid-voor vooruit te schuiven en de inside-voorwaartsen terug te trekken, zoodat er eigenlijk met vijf half-backs gespeeld wordt. Maar dat systeem is toch al in hoofdzaak een defensief stelsel.

We gaan nu, na mogelijk een onbeduidend partijtje voor het troosttournooi, den zomerslaap in, en in het najaar beginnen we weer met frisschen moed. De kern van de ploeg kan blijven. Men weet nu eerst recht, waar de schoen wringt, en 't zal natuurlijk bijzonder moeilijk

zijn, het euvel te verhelpen. Hirschman zélf was de eerste, die toegaf, dat de aanval weer het zwakke punt geweest was. Over de geheele verdediging was hij zeer voldaan. Ook andere leden der commissie waren ontevreden, en men mag dus aannemen, dat, al is dan de Olympische training voorbij, er toch weer van meet af aan gezocht zal worden naar enkele spelers in het centrum van de ploeg, die de vereischte versterking kunnen brengen.

Overigens is ons één ding in de publieke opinie — ook in de pers — opgevallen, nl. dat men over 't geheel ontevreden was. Dat kunnen we alleen verklaren door de omstandigheid, dat velen ten onrechte optimistisch waren. Daar was geen reden voor, en onze verwachtingen zijn door de Nederlandsche ploeg zelfs overtroffen. Dit team speelde beter dan in de voorafgaande interland-wedstrijden. Het was de beste wedstrijd van het seizoen — zeide Karei Lotsy —, en de Belgen Paul Have-

Een spel foto van den wedstrijd Italië—Spanje, die eerst in een draw (1—1) eindigde, en Maandag-middag is overgespeeld, waarbij de groote superioriteit van Italië bleek. Deze ploeg wist toen immers de zonen van Alfons en Primo met niet minder dan 7—1 te verpletteren. Wie had dat ooit gedacht ?

Sluiten