Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

SPORT IN BEELD.

Heinvich von Opel\

Een onzer dagbladen bracht dezer dagen het bericht van het overlijden van Heinrich von Opel, een der bekende Duitsche auto-magnaten. In deze mededeeling stond vermeld, dat de overledene vroeger als wielrenner meer dan 150 eerste prijzen had verworven. In zooverre is het nieuwtje onjuist, dat de bekende oud-wielrenner Opel zou zijn overleden. Deze laatste is nl. Fritz von Opel,

Heinrich von Opel is de derde van de vijf gebroeders, die dit aardsche met het eeuwige verwisselden. Die vijf waren Ludwig von Opel, die in den oorlog sneuvelde, Karl von Opel, de oudste, die verleden jaar overleed, Heinrich, die thans op 54-jarigen leeftijd het slachtoffer werd van een beroerte, tenslotte Wilhelm en Dr. Fritz von Opel, die nog in leven zijn. De eerste is de vader, de tweede de oom van den jongen Fritz von Opel, bekend nog door zijn rijden onlangs op de Avus-baan met den Rakete-auto. Fritz von Opel was de wielrenner, dien wij ons nog van de Arnhemsche wielerbaan herinneren, en die in zijn wieler-loopbaan van 1893 tot 1897 niet minder dan 176 eerste, 70 tweede en 41 derde prijzen verwierf.

Heinrich von Opel was in de hippische kringen bekend, want hij was de bezitter van een gerenommeerden ren-stal. Verder heeft hij in zijn tijd aan verschillende auto-races deelgenomen. Zoo won hij in 1901-'02 den eersten prijs bij een berg-wedstrijd in de buurt van Heidelberg. Hij was — wij citeeren slechts enkele triumfen — eveneens eerste in Juli 1909, tijdens de race der Prinz-Heinrich-Fahrt-Wagen in Ostende. Hij kwam tot 1910 in auto-wedstrijden uit.

Jeugd-Sport-Christendom.

Ter gelegenheid van de Olympische Spelen zal binnen eenige weken een boek van de hand van Dr. G. W. Oberman te Utrecht bij de N.V. Korteweg & Stemerding te Rotterdam verschijnen, een werk, getiteld „Jeugd — Sport — Christendom", dat opgedragen wordt aan Dr. J. Th. de Visser. De schrijver wijdt hierin waardeerende woorden aan de sport.

Weer Tunney—Dempsey,

Wat hebben wij gezegd ? De Boksmatch tusschen Tunney en Dempsey zou wel weer eens op het tapijt komen. Al die kranten-berichten van niet en wel, vooral van niet, berustten slechts op een walgelijke reclame. Et voila! Daar is het nieuws uit den Far West. De „New-York World" weet immers mede te deelen, dat de eeuwige Tex Rickard druk in de weer is om een match tusschen beide athleten tot stand te brengen. Als maand wordt September genoemd. De datum is nog niet vastgesteld. Tex zou New-York als plaats voor het combat prefereeren.

De Nieuwe Carpentier.

De Franschen gingen een jong Fransch bokser met Carpentier vergelijken. Bocquillon was de gelukkige. Maar de Italiaan Guiseppe Spalla heeft Zaterdag voorloopig een einde gemaakt aan deze illusies door dezen Bocquillon ferm den knock-out toe te dienen

Sluiten