Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

SPORT IN BEELD.

Het Wereldkampioenschap Biljarten 1928! Het is van 30 Mei tot en met 5 Juni te Amsterdam gehouden, en wordt dus juist op den avond, dat dit nummer verschijnt, beëindigd. Reden, waarom wij in dit onderschrift nog geenerlei aangaande de uitslagen kunnen vermelden! Wij brengen wel de konterfeitsels der acht deelnemers. En zoo ziet men rondom de combinatie in het midden, van links naar boven enzoovoorts den Belg Moons, die in 1927 wereldkampioen was, en dus te Amsterdam zijn titel moest verdedigen, den Amerikaanschen kampioen Francis F. Appleby, den Egyptenaar Edmond Soussa, den Belg Van Belle, den Duitscher Karl Foerster, die in zijn land ook al matador is, den

kampioen van Zwitserland, J. P. Martenet, den Franschen „primus inter pares",M. Chassereau, en onzen nationalen uitblinker, H. Robijns. In 't midden zijn de wereldkampioenen na 1914, dus

na den oorlog afgebeeld, benevens de man, die de meeste wereldkampioenschappen verwierf, de Belg P. Seis, nl. 4. Dezen zietmenboven in't midden. Links van hem'; de Franschman A. Corty, die in 1924 won. Rechts van Seis: onze landgenoot Arie Bos, welke in 1921 zegevierde. Vlak onder Bos: de Franschman C. Faroux, wereldkampioen in 1919. Naast Faroux: de Franschman E. Roudil, de eerste in het jaar 1920. In de onderste rij aanschouwt men v.l.n.r. Dommering, die in 1925 wereldkampioen werd (een portret uit dien tijd), Moons, die in 1923, 1926 en 1927 zegevierde (een konterfeitsel uit Moons' eersten tijd) en Darantière, welke Franschman in het jaar 1922 den eere-titel bemachtigde.

Sluiten