Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

20

De tijd voor het baden, het zwemmen breekt weer aan. Dames, kiest uw toiletje in het water! Wij zullen u een eindje op weg helpen door het toonen van bovenstaande leuke modellen. 1. (v.l.n.r.) een wollen zwem-tricot met grijswit-zwart ornament (model Grünfeld), 2. over een grijs-zwart-wit tricot wordt een, in zwart-wit getinte, bad-mantel gedragen, met schoenen in

Een

nieuwe

Wereldkampioen.

Hiernaast aanschouwt men het konterfeitsel van Tommy Loughran. Hij bokste Zaterdag te Ebbetsfield in Amerika om het wereldkampioenschap mid-zwaar-gewicht met Latzo. De laatste was in den aanvang van het gevecht sterker, maar Loughran wist zich tenslotte te handhaven, en, eer het te laat was, zijn superioriteit te toonen. Na 15 ronden besliste de scheidsrechter in het voordeel van Loughran, en wij mogen in hem dus den wereldkampioen mid-zwaar-gewicht Boksen begroeten.

Een snuggere Hannes.

Aan „De Importeur der Hudson Ecsex Agam Automobilen te 's-Gravenhage" werd een dezer dagen, blijkbaar door een zeer snuggeren Hannes, het volgend schrijven gericht: „Zou u zoo goed willen zijn en mij per omgaande willen zenden een prijscourant van de Hudson, Essex en Agam, tevens van de Studebaker. En tevens wat het commissie-loon is van deze wagen en stuur meteen wat reclame".

dezelfde kleuren (model Jean Patou), 3. een zwart zijden tricot, met het rokje er schraag overheen gebonden (model Talbot), 4. een strand-pyj ama uit rood-witte Chineesche crêpe, met een rood jakje van dezelfde stof, een roode doek in Spaanschen stijl over het hoofd, en tenslotte desnoods, om het geheel te bekronen, een leuke roode hoed (model Jean Patou).

Wij gelooven niet, dat aan het verzoek voldaan zal zijn. Want de Agam is tot nu toe geen wagen, die gefabriceerd wordt. En een heele import-maatschappij op den trein zetten, dat is toch wel wat al te veel gevergd!

Het Chrysler Silver-Book.

Wij hebben al veel op reclame-gebied onder de oogen gehad. Maar zulk een exotische uitgave als dit Chrysler Silver-Book zagen wij nog nimmer. De inhoud, in diep-druk uitgevoerd, is geheel met fragmenten en emblemen in zilver en blauw versierd. Natuurlijk komen op deze rijke pagina's de verschillende Chrysler-modellen voor. De band is geheel bedekt met zilver-papier. Vandaar de naam! En daarop is in rood de bekende Chrysler-figuur^ gedrukt, met in blauw de fabrieksnaam. Het waarlijk schitterend boek is in Engeland ontworpen, geteekend en gedrukt. Het is een staal van moderne boekdrukkerskunst. En het is bovenal nieuw van gedachten en opzet, en daarom frisch. Een schitterende reclame! En niet alleen om de glanzing van het zilver! Want wat voor prachtige auto's staan er niet in!

Sluiten