Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

4

mm i i ■ ' nu : ' ■ "» i" ■ '■

De terugkeer van I geslagen Bokskampioenen [

door Tex Rickard.

mn lil ut i ui iiiiiiiiiiii il iiiiiiiiiiiiiniii iiiiniilllllllllllii i 11111111111 fiï

In ons vorig nummer hebben wij het bericht gebracht, dat er zoowaar wéér sprake was van een gevecht tusschen Tunney en Dempsey, en dat Tex Rickard dit entameerde. In dit verband is een artikel van de hand van laatstgenoemde, nl. over den terugkeer van geslagen Bokskampioenen, wel interessant. Wij laten dus den grooten Amerikaanschen promotor aan 't woord.

„Niemand, behalve dan Jack Dempsey zelf, weet wat het zeggen wil, om als bokser een titel, dien men verloren heeft, terug te winnen. Geen enkele zwaargewicht-kampioen heeft dit voor elkaar gebracht. Gewoonlijk raakt een matador, die knock-out is geslagen, in de vergetelheid. Niets is er ter wereld, dat hem zou kunnen bewegen, weer in den ring te verschijnen. Het is afgeloopen! Dempsey werd inmiddels niet knock-out geslagen, toen hij zijn laatste wereldkampioenschap verloor. Maar toch wist ik zeker, dat Jack, toen hij te Philadelphia tegen Tunney het onderspit moest delven, nog in hetzelfde jaar eene poging zou doen om het verloren terrein te herwinnen.

Wanneer het niet te arrogant zou klinken, zou ik beweren, dat niemand Dempsey zoo goed kent als ik. Ik heb'hem gedurende jaren gadegeslagen en bestudeerd. Ik ken hem als mensen en als pugilist. Ik wil geen gevolgtrekkingen maken uit zijn match met Tunney. Integendeel! Ik laat Tunney heelemaal buiten beschouwing. Slechts Dempsey, een boks-phenomeen, interesseert mij!

Bijkans elke zwaargewicht-kampioen heeft tot nu toe gepoogd, zijn titel terug te winnen. Beroemdheden als bv. Jim Corbett, Bob Fitzsimmons en Jack Johnson probeerden het ook. Geen van hen is het gelukt. Zij werden door „anno domini" geklopt. Dat wil zeggen: zij werden door hun leeftijd geslagen!

Voor 10 of 20 jaar terug waren de verhoudingen echter geheel anders, toen Jim Corbett poogde om Fitzsimmons wederom af te nemen, hetgeen deze laatste Corbett gedurende die gedenkwaardige match in November 1897

iiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiii iiiiin iiiinilii iiiiiiiiiiiiilliiiimiiiiiiillii iiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiniiiiiimiiiii'i!

te Carson City had ontrukt. Corbett behoefde niet eerst een of twee andere candidaten voor den kampioenstitel te kloppen. Ook was het voor Fitzsimmons, eenige jaren later, slechts noodig om tegen Jim Jeffries in den ring te verschijnen. In 1910 probeerde de laatste, alhoewel hij in 5 jaar niet aan wedstrijd-boksen had deelgenomen, Jack Johnson wede.om te overwinnen, maar ook dr.t lukte niet. Toen later Johnson en Willard tegenover elkaar kwamen te staan, speelde eveneens „Vader Tijd" een rol mee. Johnson's techniek en uithoudingsvermogen waren zeer verminderd, en Willard overwon hem zooals hij wilde. Wij gaan verder. Want ook Willard zou dit noodlot treffen. Toen hij in 1915 het wereldkampioenschap had gewonnen, nam zijn strijd-lust af, en eerst in 1919 werd hij gedwongen, den jeugdigen Dempsey kamp te geven5ledereen weet

f

N ROL

■wordt wel eens verklaard door dengene die, dank rij ket feit dat hij rijkelijk met aardscke goederen is bedeeld, ziek niet behoeft te bekommeren om ket bedrag dat een door kern gewensckt bezit van kem zal vorderen.

In ket economiscke snelverkeer spee lt eeld eckter

juist een groote rol, ook waar ket de automobiel betreft.

Jl rij zen va n affl. 4350.6 oj 8 cylmder

Vandaar dat de Hupmobile zoo veler verwacktingen keeft overtroffen, omdat zij in uiterlijk en constructie boven kaar eigen prijsklasse is uitgegaan, en omdat zij dus een koogere waarde vertegenwoordigt dan men van kaar prijs zou kunnen verlangen en verwackten.

Dat verklaart dan k ket succes van de

Hupmobile.

Prijzen vanaf jl. 4350.6 of 8 cylinder

ooi

HUPMOBILE

EN

WORDT IN NEDERLAND UITSLUITEND GEÏMPORTEERD DOOR DE

nAVTTrvTcxTTJTP i?xr HAACSfHF. AUTOMOBIEL MIJ

AMSTERDAM I 'S-GRAVENHAGE I ROTTERDAM I ARNHEM I GRONINGEN Stadhouderskade 100 | Koninginnegracht 11 | CooUingel 80 | E.Casimirl.2 | Heere^egl

| Tex Rickard. |

Sluiten