Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

SPORT IN BEELD.

Het coquet Concours-Hippique te Wageningen, uitgeschreven door de ,, Vereeniging tot Bevordering der Paardenfokkerij in Gelderland" heeft als gewoonlijk een aanzienlijk succes opgeleverd. Wat de prijswinnaars betreft, brengen wij eerst een snapshot van Ritmeester de Kruyff, die op goede wijze met Tommy het concours sprong. Daarnaast is het moment afgebeeld, waarop Baron van Doorn van Westcapelle, de voorzitter der vereeniging, aan Ritmeester Labouchere den beker overhandigt, die deze officier in het nummer Rijpaarden met Copain won. Tot slot Wilmington Surprise van den Heer R. H. van Dorsser te Zeist, die het concours voor poney's won.

en landbouw vormen nog steeds de voornaamste middelen van bestaan voor de Urugueezen, die veelal verspreid op hofsteden wonen. Volgens de grondwet van 1829 bevindt zich aan het hoofd van de Republiek een president, die elke 4 jaar gekozen wordt. In dat jaar 1829 werd de Republiek gevestigd, en zulks aanvankelijk onder protectie van Engeland en Brazilië. Uruguay is, wat oppervlakte betreft, ongeveer 5 a 6 maal zoo groot als Nederland.

Argentinië (Republica Argentina) is een Zuid-Amerikaansche bondsrepubliek. Het is ongeveer 15 maal grooter in oppervlakte dan Uruguay, dit Argentinië. Het is ook een rijker land, dank zij de aanwezigheid van nuttige delfstoffen en edele metalen. De bevolking bestaat uit Indianen, Europeanen en Negers. In de binnenlanden lijden nog tal van woeste stammen een zwervend leven. De blanken bestaan uit nakomelingen van de Spaansche veroveraars, de zg. Argentino's, en sedert 1836 uit Italiaansche, Baskische en Fransche landverhuizers. Na 1881 is ook de Germaansche kolonisatie sterk toegenomen. Alhoewel in Argentinië vrijheid van godsdienst heerscht, belijden de Blanken en bekeerde Indianen bijkans allen den Katholieken godsdienst,

CAFÉ-RESTAURANT

VAN TUYLL

AMSTELVEENSCHEWEG HOEK STADIONPLEIN

RESTAURANT A LA CARTE DEN GEHEELEN DAG

waarvan het geestelijk hoofd de Aartsbisschop van Buenos-Ayres, de hoofdstad des rijks, is. De grondwet, in 1853 te Santa Fé ingevoerd, is een copie van die der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Argentinië is jaren lang een echte vecht-staat geweest — men denke aan de oorlogen onder Rosas, zelfs met Engeland en Frankrijk (van circa 1845-1850) — en eerst in 1870 brak, na een vijf-jarigen oorlog, die de schatkist een halve ton aan dollars kostte, een tijdperk van vrede aan, later weer

gevolgd door querelleeren. Intusschen heeft Argentinië zich toch weten te ontwikkelen als een staat van beschaving, en Buenos-Ayres is een metropool, die in veel aan Parijs herinnert.

Groot-Badhuis te Zandvoott.

Zaterdag a.s. wordt door een receptie, vuurwerk en verdere feestelijkheden het 100jarig bestaan van Hotel Groot-Badhuis te Zandvoort herdacht. Wij komen er op terug

Sluiten