Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

10

Het loopt met de Epsom-races vreemd. Telkens weer worden de favorieten geslagen, en komt de een of andere outsider als eerste aan. Wij vermeldden bereids, wat er bij de Derby plaats greep. Hetzelfde was het geval met de race om den Coronation Cup, waarin de favoriet Book Law slechts als derde eindigde, achter Apelle, onder jockey Beasly, en Silver Stead. Ook de Oaks bracht een surprise. Scuttle, het paard van den Koning, dat de One Thousand Guineas had gewonnen, en hierbij o.a. Toboggan klopte, was ook favoriet voor de Oaks, maar nu nam Toboggantoch op brillante wijze revanche. Het paard van Lord Derby, dat men hierboven ziet, won met Weston als mount voor Scuttle en Flegere.

Het eerste der nationale kampioenschappen op Wielren-gebied is Zondag jl. te Rijswijk verreden. Gerard Leene was matador der beroepssprinters, en men ziet hem hierboven door Jhr. v. d. Berch gecomplimenteerd.

Fernand le Drogo heeft Zondag jl. het Fransche wielerkampioenschap op den weg gewonnen voor Ledueq en Raynaud.

Belangen-gemeenschap tusschen Dodge en Chrysler.

Mr. E. G. Willner, President van de Dodge Brothers Inc., heeft het volgende manifest gepubliceerd.

„De respectievelijke Raden van Toezicht hebben het plan, om een belangengemeenschap aan te gaan tusschen Dodge

Brothers en Chrysler, goedgekeurd. Dit plan heeft niet ten doel, eenige samensmelting van de Dodge Brothers en Chrysler dealers-organisatie of verandering van een van beiden, zooals zij thans gevestigd zijn. Elke fabriek zal doorgaan, zijn eigen lijn van wagens te produceeren. De tegenwoordige personen- en vracht-automobielen van Dodge Brothers en Graham Brothers zullen vervaardigd blijven zonder interruptie, en hun toekomstige ontwikkeling zal streng in overeenstemming zijn met de grondbeginselen, op welke Dodge Brothers haar zaken heeft opgebouwd. De Dodge Brothers fabriek en het personeel blijven zooals zij zijn en als één afzonderlijk geheel.

Het plan omvat een automobiel-concern van buitengewone soliditeit en gelijke rechten voor Dodge Brothers en Chrysler agenten. Ik ben er van overtuigd, dat de dealers in beide organisaties een buitengewoon mooie toekomst tegemoet gaan."

Het Stadion en de Chrysler's.

De heer André J. Ceurvorst, die hier te lande de Chrysler-automobielen importeert, deelt ons mede, dat hij de vorige week een buitengewonen showroom op het Stadionplein heeft geopend, welke

is gelegen [tegenover het Olympischj Stadion. *Hier

worden uit den aard der zaak de nieuwste modellen

Doorzitten

bij Wielrijclen

en Zonnebrand

verzacht, en geneest door

PUROL

Doos 30-60, Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten

Ludwig Haymann heeft Zondag jl. het Bokskampioenschap zwaar gewicht van Duitschland gewonnen door te Dortmund Diener in de zevende ronde tot opgeven te dwingen.

Chrysler's geëxposeerd. Wij raden onzen lezers aan, alvorens zich naar het Stadion te begeven, of na afloop der wedstrijden, deze keurige etalage eens te gaan bekijken. Een keur-collectie wagens is er opgesteld.

Zaterdag 3 uur Haarlem Onthulling J aap-Eden-Monument.

Sluiten