Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

12

De onthulling van het, door den Wageningschen beeldhouwer August Falise ontworpen, monument op het graf van Jaap Eden op de Algemeene Begraafplaats te Haarlem is inderdaad een eenvoudige, desniettemin treffende plechtigheid geworden. Een talrijke menigte was aanwezig, en daaronder bevonden zich o.m. de Inspecteur van de Lichamelijke Opvoeding te Haarlem, de Heer Warnier, als representant van het Gemeentebestuur, afgevaardigden van den Ned. Schaatsenrijders Bond, den A.N.W.B., de

Baron Schimmelpenninck verwijdert het doek, dat het kunstwerk van August Falise nog aan het oog verborg, en ziet daar dan het monument op de laatste rustplaats van den grootste onder de grooten, den man, die tweemaal wereldkampioen was op het rijwiel, drie keer op de schaats!

Ned. Wielren Unie en nog van diverse sport-organisaties. Onze Hoofdredacteur hield de herdenkingsrede. Baron Schimmelpenninck van het N.O.C. onthulde het monument. Verder voerden nog het woord Jhr. Jan Feith, namens den A.N.W.B. en De Kampioen, de heer van Gorkum voor den Schaatsenrijders Bond, Zegers Veeckens namens de Wielren Unie, Muda als stadgenoot van Eden, en de heer Steenkist namens E.D.O. Verschillende kransen werden bij het gedenkteeken geplaatst. Mevr. Eden — Prinsen bedankte tenslotte, mede voor haar zoontje. Hierboven is een groepje afgebeeld, v.l.n.r. de H.H. J. Brinkmann (commissie-lid), August Falise, de beeldhouwer, Baron Schimmelpenninck, P. W. Waller (commissie-lid), de kleine Jaap Eden, Mevr. Eden—Prinsen, Sportopa Van der Vet.

Ter gelegenheid van de onthulling van het monument op het graf van Jaap Eden publiceeren wij op deze pagina nog een zeldzame foto, een kiek, die in 1896 te St. Petersburg werd genomen, waar Eden het wereldkampioenschap op de schaats verwierf, zijn mooiste kampioenschap, waar hij toen over alle vier afstanden zegevierde. Links op de illustratie komt de stoere Hollander voor. In het midden Jhr. Barnaart, de voorzitter van den Ned. Schaatsenrijders Bond, die Jaap op zijn sport-reizen vaak vergezelde.

Sluiten