Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

SPORT IN BEELD.

Hierboven brengen wij nog een foto van het beroemdste paard van dit jaar, nl. Felstead, die de Engelsche Derby won. „The Turf Hero of the Hour"is het waardevol bezit van Sir Hugo Cunliffe-Owen.

Een van de evenementen op het gebied van de Motor-sport is steeds de rit om den Dumonceau-Beker. Ook ditmaal trok dit gebeuren weer de aandacht van velen, zoowel van publiek langs het parcours als van deelnemers. Dit parcours ging wederom door zeer schilderachtige landstreken. Wij brengen van den rit twee snapshots op deze bladzijde (foto's Polygoon Haarlem). De eerste toont drie kloeke deelnemers in beeld, t.w. van links naar rechts de sportsmen Herman Vintges, Achttien en H. C. Dolk, die tezamen het F. N.-team vormden. Dit trio was de eenige ploeg, die de finish bereikte, en men kan dan ook verwachten, dat de heeren de Handels Trophy hebben gewonnen. De tweede illustratie werd in de brillante omgeving van Malmedy genomen. Men ziet op de bewuste kiek den deelnemer Wittenberg op Simplex dit mooie plaatsje passeeren.

De Athletiek heeft in de achter ons liggende dagen wel hoogtij gevierd. Wij brengen vooreerst een snapshot uit Edam. Daar had de Noord-Hollandsche Athletiek Bond Zondag jl. op het Sportterrein wedstrijden georganiseerd. Op het programma kwam o.m. ook een weg-wedstrijd over 3 KM. voor, die werd gewonnen door J. J. Muller van de A.A.V.A.

Sluiten