Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

Zaterdag jl hebben op het Sportterrein „Tc Werve" nabij Den Haag de Athletiek-wedstrijden om den Deterding-Wi5selbeker plaatsgevonden Wii iZTeLT^T O wh+et Sr1Wandelen' dat d°°r d6n Itallaan Va'ente (de achterste athleet op de illustratie) lerd gewonnen TweKerf onze WnToordi T P h 76ede SnapShDt (b6ide f0t°'S Zijn Van de Polyg°°" " Haarlem) ziet men, hoe Sir Henri Deterding, die de races let zijne tiln^ Z°° jU1St gen°Cmd nUmmeI §elukwe^ht. Men weet, dat Sir Henry sport bfschouwt als eeTmaeh he? Continet M menschfjke ontwikkeling. Het resultaat was, dat de Engelsche athleten beslag legden op den prachtigen wisselbeker terwijl het Contment (de representanten van Frankrijk, Italië, Denemarken, Duitschland en Noorwegen) zich tweede plaatste. Nederland werd derde

Zondag jl is in de Maasstad de zg. weg-wedstrijd „Dwars door Rotterdam" gehouden. Sprong, dien men in het medaillon aanschouwt won de race en legde den aistand van 25 KM. af in 1 u. 36 m. 2 s. Sprong had echter „veine", waar verschillende andere sportsmen, die hem vóór waren zich door de slechte aanduiding m den weg vergisten, en gedisqualificeerd werden. De groote illustratie toont het vertrek van de terreinen van de Nenyto"

Sluiten