Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

18

had geslagen. De eindstrijd tusschen Mej. Bouman en Mej. Aussem gaf zoo heel even iets van de sfeer, die wij in Wimbledon veronderstellen. Maar het spel bleef beneden het peil, dat de twee sterkste speelsters van het Europeesche vasteland toch moesten kunnen

CAFÉ-RESTAURANT

VAN TUYLL

AMSTELVEENSCHEWEG HOEK STADIONPLEIN

RESTAURANT A LA CARTE DEN GEHEELEN DAG

bereiken. De Hollandsche heeft door een ongetwijfeld strategische verdediging na 2—6 achterstand den tweeden set met 6 4 gewonnen. Maar het was toch maar verdediging. In den derden set zat er meer actie in haar spel, gingen de slagen soms wat gedurfder van lijn tot lijn, en thans kon de uitnemende loop-techniek van Mej. Aussem worden verslagen. Op 6—2 won Mej. Bouman de partij. Het gemengd dubbelspel heeft voor de Hollanders een groote teleurstelling opgeleverd, doordat Mej. Bouman—Timmer gedecideerd in de tweede ronde reeds door Mevr. Ilquham en Olliff, een jeugdigen blonden Engelschman,

in twee sets werden geklopt. Timmer toonde in deze partij, toen zijn partner aanvankelijk niet op dreef was, een verontrustend gebrek aan moreel.

Het eenige Hollandsche succes in dit nummer ontstond door Mej. Canters, die met den stoeren Argentijnschen knaap Boyd

naar het uiterlijk en vooral door zijn roode haar het type van een Ier — uitstekend heeft gespeeld en den tweeden prijs behaalde. Om in de finale te komen, hadden zij de jonge Engelschen, Mej. Ridley en Lester, geslagen. In den eindstrijd kwamen zij tegen Hunter— Mej. Aussem, die een narrow escape hadden doorgemaakt tegen Mej. Sigart—Lacroix (°—3' 3—6, 7—5). Hunter, Wimbledonwinnaar mixed doublés, goed gesteund door de pittige forehandslagen van Mej. Aussem, won met 8—6, 6—3, maar er zouden drie sets noodig geweest zijn, als Mej. Canters niet zoo'n dubieuse beslissing van een linesman, als waarover wij boven reeds spraken, had gecorrigeerd door een doublé fault.

Voor de spelers is het enkelspel het hoofdnummer, voor het publiek ongetwijfeld het dubbelspel, dat met zijn volley-reeksen, canonball services, daverende drives en smashes zooveel gelegenheid geeft om van vaardigheid, snelheid van handelen en schier voor onmogelijk gehouden oplossingen te genieten.

Het enkelspel deed Timmer, Hunter, van Lennep en Borotra in de halve eindstrijden komen. Timmer had het gemakkelijk gehad. Alleen Robson, die een zeer nuttig en een zeer verstandig speler is, wist hem een set afhandig te maken. Hunter had de eerste partijen kennelijk opgevat als oefening; anders had hij noch tegen Marinkelle noch tegen Cattaruzza (Argentinië) een set behoeven te verliezen. Dat bleek, toen hij Gentien (Frankrijk) en Matejka (Oostenrijk) glad in drie streight sets versloeg. Van Lennep heeft best gespeeld. Alleen Aeschlimann, de taaie Zwitser, wist wel raad met zijn felle schoten en bracht hem in groote benauwenis: 1—6, 6—4, 6—8, 6—4, 6—2! Borotra had met den sterken Boyd toch minder te doen dan wij verwachten. Hij verloor wel de eerste set, maar daarna had hij voortdurend het spel in handen.

De halve eindstrijden brachten Timmer tegen Hunter en Borotra tegen van Lennep. Timmer trof Hunter in een bepaald grimmige bui, en genadeloos werd het 6—0, 6—1. Toen pas kon de Hollander zijn aanval inzetten op Hunter's backhand. Maar na 1—6 kon hij die strategie in den vierden set niet handhaven, probeerde dit trouwens ook te weinig. Met 6—4 won Hunter de partij, zeker de beste, die hij in Holland speelde, stukken sterker dan het vorig jaar, toen hij als Tilden's partner

ons land bezocht, en vrij wel in die dagen faalde.

Borotra kwam door het zeker niet van harte zich terugtrekken van Van Lennep, in den eindstrijd tegen Hunter, die hem veel te sterk bleek. Zeker, Borotra was totaal uit vorm, maar al ware hij in vorm geweest, hij zou toch

Siukloopen

van nu/a en voeten

verzacht en geneest door

PUROL

Doos 30-60. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten

niet gemakkelijk dezen Amerikaan hebben afgehouden van de nu tallooze onbereikbare passeerschoten. 6—0, 6—3, 7—5 waren de cijfers van een nederlaag, die er op wijze, dat Borotra niet meer de groote Davis-Cupspeler van Frankrijk is, die hij is geweest.

BERICHT AAN ARONNÉ'S.

Abonné's, die het abonnementsgeld voor het derde kwartaal aan ons willen over maken, worden verzocht dit zóó tijdig te doen dat deze gelden

VOOR 1 JULI A.S. in ons bezit zijn. Op dien datum worden door ons de kwitanties voor het nieuwe kwartaal verzonden. Door tijdige toezending wordt voor U het betalen van incassokosten voorkomen.Giro-rekening 136002.

DE ADMINISTRATIE.

Het heeren-dubbelspel zou, naar men algemeen oordeelde, wel zijn voor Timmer— Hunter. Maar het liep anders. Dank zij het keurige samenspel van Boyd—Robson, die zich door een gedecideerde overwinning op Danet—Gentien in de demi-finales hadden geplaatst. Hunter en Timmer hadden, om daar

MARMAN

f 4950.-

8-CYLINDER-IN-LIJN, 5-PERSOONS SEDAN AMERIKA'S MOOISTE EN BESTE WAGEN

DE SUCCESWAGEN VAN 1928

IMPORTEUR: DIRK VAN DER MARK - AMSTERDAM

SHOWROOM: AMSTELDIJK 25

Sluiten