Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

28

De grappige hoek van Cocheret

Ir. Broese van Groenou! Zijn caricatuur wordt geplaatst met 't oog op de internationale M.E.T.S.-wedstrijden, waarvan hij een der hoofd-organisators is geweest. Maar er zijn nog meer redenen voor Cocheret's charge. Broese is een allround op sport-gebied. Zélf tennisser in de eerste, plaats! Behaalde hij niet met Miel Mundt in 1901 en '02 het heeren-dubbel-kampioenschap van Nederland ? En was hij niet een voetballer van naam

(denkt aan H.V.V.!) ? En is hij zelfs niet sport-journalist geweest? Sinds 1922 is hij Mr. Nypels, den tijdelijken praeses van den Ned. Lawn-Tennis-Bond, die na Jan Feith kwam, als voorzitter opgevolgd, en dat hij met hart en ziel voor de belangen van de edele zomer-sport strijdt, dat bewijst weer dit tournooi. Een serie matches, waaraan Broese, met dien anderen kloeken veteraan, nl. R. van Lennep, zélf nog heeft deelgenomen!

POLYGOON

NEDERLANDCH FOTO-BUREAU FILMFABRIEK HAARLEM KOUDEHORN 8 SPORT-FOTO'S EN FILMS Uitgebreid archief van: Portretten van bekende Sportsmen Foto 's van alle belangrijke sportgebeurtenissen

Motor-Races in Drente.

Zaterdag a.s. worden de Internationale Motor-races op het zg. Circuit van Drente (Assen—Hooghalen) verreden. Inderdaad — internationaal zijn deze wedstrijden gewis. In elke klasse starten toch, met onze landgenooten, buitenlanders. In de 175 cm3 klasse komen bv. de Hollanders Stuut en van Rumpt, de Duitschers Magnus en Lenders uit, benevens de Engelschman Crabtree. De eerste vier rijden allen D.K.W., de laatste Excelsior. In de 250 cm3 klasse is zelfs Bieze (New-Imperial) de eenige Hollandsche vertegenwoordiger. Wij telden nog de namen van de Duitschers Winckler en Gmelch (beiden D.K.W.) en de Britten Taylor op O.K. Suprème en Clark op New-Imperial. De 350 cm3 afdeeling telt heel wat meer deelnemers. Van de landgenooten noemen wij Abeln (Douglas), De Jong (Royal Enfield), Van Pelt (H.D.), v. d. Berg (H.D.), Bovee (H.D.), Hoogeveen (H.D.), v. d. Pijl (Raleigh), v. d. Toorn (Royal-Enfield), Herkuleyns (Indian), Dreef (A.J.S.), v. d. Veen (B.S.A.), terwijl de volgende buitenlanders zullen vertrekken: de Engelschen Himing (Zenith), Simpson (A.J.S.), de winnaar van verleden jaar Woods (Norton), nog een Britsche A.J.S.-berijder, verder de Zwitser Martinelli op Motasacoche en de Franschman Richard op hetzelfde merk. Uiteraard is de 500 cm3 klasse 't best bevolkt. Vooreerst de compatriotten! Deze zijn v. Wijngaarden (Norton), Moos (B.S.A.), v. Hamersveld (RudgeWithworth), v. Driel (Norton), Jansen (Matchless), Fijma (Ariel), Rijk (idem), A. Creemers (idem), v. Gent (Douglas), Schwab (Matchless), Vermaak (Ariel), v. Dinter (RudgeWithworth), v. d. Velde (A.J.S.), de Roode (Matchless), W. Creemers (Norton) en Flinterman (F.N.). Dan komen de volgende Engelschen aan den start: Perrey (Ariel), Sisson (idem), Woods (Norton), Evans (Triumph), Simpson (A.J.S.), en nog een onbekend renner op laatstgenoemd merk. De Belgen verschijnen als volgt: Tom (Sarolea) Virgo (dito), Kiecken (Gillet), Bentley (dito), Milhoux (dito). Er is slechts een Duitscher, nl. Müllem op Triumph, en een Italiaan, t.w. Quaglieni op Raleigh.

Een belangrijk aantal deelnemers! Dat zeer goede sport waarborgt! Het consigne moet dan ook Zaterdag a.s. zijn: allen op naar de kloeke organisatoren in Drente!

DE NIEUWE 6 cylinder 2 Liter

— taTboJ ——

■ CABRIOLET 4 persoons

. ■ ' FRANS J. M. GEYTENBEEK, Ceintuurbaan 192-94, A'dam.

Sluiten