Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

— Waarheen, Jenny?

— Natuurlijk

DANSEN

IIJ El IIII IJ 11111III ■ IIMItlll 1111 III! I 1 Illllllllllllllllllllllll IHIIII

Illlllllllllllllllllllllllllllll!

3

tn

mi

Betnie Elzen and his Orchestra.

Les Danseurs Phenomenals Max Sandrini et Rita Copelia.

Geopend tot 's nachts 2 uur. Eigen AutO'Park!

PAVILLON „RICHE" ZANDVOORT

de jeugd geprikkeld om eveneens zoo sterk te worden, en de populariteit van het Tennisspel groeit er dus door.

De geprikkelden dienen evenwel met ernst de woorden van den veteraan te overdenken. Men wordt geen groot speler door in partijen uit te komen. Tennis is een moeilijk, ingewikkeld spel, en het eischt studie, en wel een zeer naarstige.

Inmiddels lijkt ons de waarschuwing van den veteraan ook gericht tot den Ned. Lawn Tennis Bond. Zij, die leiden, schieten in hun sportieve plicht te kort, zoo zij deze leiding

beperken tot een goede administratie, een degelijke regeling van tournaments. De opperste bond heeft er al evenzeer voor te waken, dat het algemeen spel-peil niet zakt, en gewis ook daarvoor, dat eens jongere krachten de plaatsen van de oude sterren kunnen innemen.

Een hoogst moeilijke kwestie! Wij geven het volmondig toe. Maar, aan den anderen kant, heeft de N.L.T.B. wel voldoende en ernstig genoeg aandacht besteed aan dit teere punt ?

Inmiddels — Van Lennep heeft nu gesproken. Wij brengen hem de beste, meest

piëteitvolle hulde, zoo wij ons zijn woorden gedenken, en zoo wij de waarschuwing ter harte nemen, die hij ons zoo sportief en waardig heeft gebracht.

De ouderen behaalden lauweren, veel lauweren....

Dat de jeugd zich nu opmake om hetzelfde te gaan doen! Dan eerst kan men met een gerust hart de toekomst tegemoet gaan. In het tegenovergesteld geval zal het verval ras op deze betrekkelijke bloei-periode volgen.

De toekomst is aan de jeugd. Maar wat is deze toekomst, zoo de jeugd te kort schiet ?

Bric a Brac.

Kolven was vroeger een nationale sport, en het is waarschijnlijk, dat zij, naar evenredigheid, even hartstochtelijk beoefend werd als thans ons Voetbal. In het jaar 1792 telde toch alleen Amsterdam al 217 Kolfbanen. Lang echter duurde deze bloei niet. Want een eeuw later was er geen enkele meer over!

Suzanne Lenglen blijkt tot de bezienswaardigheden van Frankrijk tebehooren. Zooals het graf van Napoleon, Versailles, de havenwerken van Marseille e tutti quanti. Wanneer nl. de sightseeing-cars, die langs de Rivièra tuffen, te Nice een luxueuse villa passeeren, dan stopt de auto, en de man met de megafoon toetert het plechtig in de ooren van de reizigers: hier woont de wereldkampioene op Tennisgebied, Suzanne Lenglen! Waarop de Yankees en Britten natuurlijk droomerig naar het huis kijken, zooals ze naar een ouden toren loeren of naar een beroemd schilderij

Toen de Spanjaarden Amerika poogden te veroveren, maakten zij natuurlijk gebruik van kanonnen, van paarden, doch al evenzeer van.. .. honden. En met succes! De geschiedenis maakt nl. gewag van den hond „Bere-

zillo", het eigendom van den Prins van Leon, die zoo geweldig was in het bevechten en vermoorden van de bewoners van Porto Rico, dat het, waarschijnlijk afschuwelijk, beest wekelijks.... dubbele soldij kreeg.

De Engelsche Tennisspeelsters hebben dezer dagen de Wightman-Cup gewonnen van hare Amerikaansche rivalen. Toen de uitslag bekend was, zou Prinses Helena Victoria den beroemden beker aan het winnend team uitreiken. Het zou evenwel niet gaan. De cup was nog in Amerika. Vergeten! En men bette de teleurstelling der sportswomen maar door het aanbieden van een ander kunstvoorwerp!

CAFE-RESTAURANT

VAN TUYLL

AMSTELVEEN SCHEWEG HOEK STADIONPLEIN

RESTAURANT A LA CARTE DEN GEHEELEN DAG

Dr. Carver is een der grootste schutters ter wereld geweest. Hij bezocht in 1882 Engeland, en in het park van Crystal Palace won hij o.m. een weddenschap door een appel weg te schieten van de punt van een pennemes, hetwelk omhoog werd gehouden door een1 voorbij galoppeerenden ruiter.

Het nationale schaatsenrijdersvermaak was van oudsher in eere, en zulks ook bij de vrouwen van alle klassen. Vooral de Friesche „femkes" blonken ten zeerste in deze sport uit. Deze sportswomen waren tot zelfs over de grenzen vermaard, en in 1821 voerde een drietal, in de nationale kleedij uitgedost, op zulk een cordate wijze een „pas de trois" op de vijvers van het St. James-park te Londen uit, dat de „Morning Chronicle" een heel artikel aan de dames wijdde. En toen later nog zulk een Kenau een voorstelling op schaatsen in Hydepark gaf, stonden alle aanwezige Britten paf van de duivelskunsten van deze „Dutch Jufroe".

Tibet bezit slechts één enkel motorrijwiel. Op de Salomon- en Gilbert-eilanden in den Stillen Oceaan snorren slechts twee automo bielen rond. Het kwantum auto's in China, nl. 18.900, is evenmin evenredig aan de bevolking van dit onmetelijk, geweldig rijk.

Sluiten