Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

SPORT IN BEELD.

Nadat Frantz de eerste etappe van den „Tour de France" had gewonnen, zegevierden in de volgende afdeelingsritten: Leducq, Rebry, Verhaegen, Bidot, Frantz, Fontan en Dewaele.

Mickey Walker, wereldkampioen Boksen midden-gewicht, sloeg te Chicago Hudkins op punten.

Te Tokio zou Mej. Hitomo het wereldrecord ver-springen voor dames, dat op 5% M. stond, gebracht hebben op 5.98 M.

De Italiaansche ploeg heeft de Engelsche voor de Davis-Cup met 4—1 geslagen. Italië komt dus in den eindstrijd tegen de Tsjechen.

Arne Borg zou de mijl in 21 m. 18.4 s. gezwommen hebben, terwijl de wereldrecord-tijd van den Amerikaan Clarence Crabbe op 21 m. 35.6 s. staat. Hij bracht tevens zijn eigen wereldrecord 1000 M. vrijen slag van 13 m. 4.2 s. op 12 m. 43% s.

Uitslagen Honkbal-wedstrijden! Concordia—Blauw-Wit 6—24, Quick —Haarlem 12—0.

William Tilden heeft het Tennis-kampioenschap van Londen gewonnen door in de finale Hunter met 6—3, 6—2, 6—1 te kloppen. Miss Ridley zegevierde van de dames door in de beslissing Mme. Nicolopoulou met 4—6, 6—1, 6—0 te slaan.

Opel's Raketten-auto zou op een spoor-traject, dus op rails, een uur-snelheid hebben behaald van 254 KM. Dat is nog ver af van het wereldrecord.

De Amerikaansche athleet Frank Hussey won te Newark het kampioenschap van de „Metropolitain Athletic Union" over 100 yards in 9.8 s., en klopte Scholtz en Mac Allitser.

Te Los Angeles zou Frank Wykoff de 100 M. in 10.6 s. hebben geloopen, en in bedoelde race den beroemden Charlie Paddock hebben geklopt.

De

,Grande Course de Haies" te Auteuü werd gewonnen door Don

Zuniga van den heer VielPicard, met Belmondo als

mount, voor Tro- cadéro en Hoggar II. De ren was gedoteerd met een prijs van 150.000 francs.

Te Brussel werd de Tennis-wedstrijd tusschen Belgen en Zwitsers door eerstgenoemd team gewonnen met 15 tegen 9 overwinningen.

De Fransche athleet HBB Madoumèque liep de 2000 ™ M. in 5 m. 25.6 s. Het wereldrecord staat op naam van den Zweed Wide met 5 m. 26 s.

Te Hamburg is de

Duitsche Derby geloopen. Lupus won, met den ~ " jockey Everet Haynes in

Uit Cremona wordt bericht, dat de ver- den zadel. maarde coureur Campari met zijn Alfa n „ , . „ .

Romeo het 10 KM.-record verbeterde, door °nZe landg«°°t Snoek

dien afstand in 2 m. 25 s. tc rijden, hetgeen reed te Chemnitz. In de wijst op een uur-moyenne van 217 KM. 654. eerste manche zette hij er

Niet slechts aan technische volmaaktheid maar vooral aan doortastend spel, volharding en schotvaardigheid zijner pupillen, wijdt de trainer zijn arbeid. Hij weet, dat het verkrijgen van deze hoedanigheden mannen met stalen zenuwen en sterke harten verlangt. Terwille van het gestelde doel moet derhalve den sportlieden het gebruik van schadelijke genotmiddelen worden ontzegd. Het heerlijk verkwikkende kopje koffie behoeft echter niemand te missen, want er is koffie H AG.

Koffie HAG is gegarandeerd vrij van het schadelijke bestanddeel, de coffeïne. Samengesteld uit de fijnste koffiesoorten van Java, Arabië en Centraal-Amerika, munt zij uit door een overheerlijk aroma en een zuiveren pittigen smaak.

KOFFIE HAG DE AANGEWEZEN DRANK VOORDEN SERIEUSEN SPORTS N/IN

een geduchte pace in, en verbeterde zoodoende het plaatselijk baanrecord. De totaal-uitslag van de race was: 1. Linart, 2. Snoek, 3. Lewanow.

Te Maastricht sloeg het Zuidelijk Voetbal-elftal de Egyptische Olympische ploeg Zondag jl. met 5—1.

De Hollandsche dames-ploeg zegevierde te Elberfeld over de Duitsche vrouwelijke athleten met 48 tegen 42 punten.

De paardenren om den „Grand Prix de Paris" is gewonnen door „Cri de Guerre" van den heer Ogden Mills, jocky Esling, voor Pinceau en Bubbies.

Het Fransche jacht Yara III heeft den One-Ton-Cup gewonnen voor den Zweedschen zes-meter Windy. Frankrijk behoudt dus den beker.

'NEDERIANDSCHE' KROON RIJWIELEN

„Stokvis-Fabrikaat" worden uitsluitend vervaardigd van in elk opzicht betrouwbaar materiaal, Verkrijgbaar in eenvoudige.

zoowel als luxe-uitvoering

R. S. STOKVIS & ZONEN

Iamsterdam ROTTERDAM cronincen!

Sluiten