Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

De importrice van de Rolls-Roycc-producten, de N.V. Algemeene Garage- en Automobiel-Maatschappij te 's-Gravenhage zendt ons bovenstaande 22 0oV^ Lady Cobham te Rochester, na hun phenomenalen^tocht over het werelddeel AfX, tn ra.id ™

dienen Wecken nTtifd t t \ { ^ T ^mren met alleen het vliegtuig in prima staat moet zijn, doch ook de motoren zonder hapering dienen te werken. Datis clan ook gebeurd tijdens de wolken-rels. De tocht heeft het bewijs galeverd van de betrouwbaarheid der Rolls-Roycc-motoren

Van den Athletiek-Wedstrijd West-Duitschland—Nederland te Dortmund.

Zondag jl. heeft te Dortmund de Athletiek-wedstrijd West-Duitschland—Nederland plaats gevonden. Het resultaat was, gelijk trouwens te verwachten was een overwinning der Duitschers, zij het ook een geringe. Maar bij onze ploeg deed zich toch dit symptoon voor: oefening op andere pistes dan sintelbanen! Enfin, ook hierover is m dit tijdschrift het noodige gezegd. Wij brengen op deze en de volgende bladzijde verschillende snapshots van den geanimeerden kamp. Hierboven ziet men vooreerst de twee teams (met een W gemerkt zijn de West-Duitschers). Op de volgende pagina is vooreerst de finish van de 100 M. afgebeeld. De lezer ziet v.l.n.r. den Duitscher Houben, die tweede was, Rinus van den Berge die zich derde pllatste Broos den vierde, en den Duitscher Jonath, die in 10.8 s. won. Dan (links daaronder) de wijze, waarop de Duitscher Kisters in 50.6 s de 400 M won' voor Van den Berge (geheel links), den Duitscher Wiebke en Hoogerwerf. Daarnaast: de triumf van Paulen over de 800 M. Paulen liep den afstand a a tV 6f , P w? Duitscher Wollmer. Beneden links: een snapshot van de 1500 M. Men ziet op de kiek v.l.n.r. den Hollander Effern, die vierde werd, den Duitscher Walpert die in 4 m. 10 s. zegevierde, en den Hollander Du Hen, die derde werd. Tot slot een moment uit de 5000 M. hardloopen Op de foto zijn v.l.n.r. te zien: de Duitscher Obelode, die zich derde plaatste, diens landgenoot Kilp, die vierde werd, daarachter (bijna niet te ontdekken) Klaasse, die tweede eindigde, en tenslotte de Hollandsche triumfator Gerbrands, die de race in 15 m. 39.4 s. won (foto's Polygoon — Haarlem)

Sluiten