Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

20

De bekende K.L.M.-vlieger Geyssendorffer heeft weer een mooi succes geboekt. Hij nam met zijn Fokker F Vila deel aan de Stervlucht naar Reims, en werd in de klasse der verkeersvliegtuigen eerste geplaatst, terwijl hij in het totaal-klassement den derden prijs verwierf achter de Franschen Delmotte en Drouhin, die race-aeroplanes piloteerden.

En eigenlijk was de Ster-vlucht toch voor

verkeersvliegtuigen bedoeld. Vandaar aan onzen kranigen Geyssendorffer de eere-palm !

Er is een typisch bericht binnen gekomen, m verband met de Olympische Spelen, speciaal wat betreft de Olympische Zeil-wedstnjden. Hieraan zal toch voor zijn land deelnemen de Noorsche Kroonprins Olav, dien men hierboven ziet afgebeeld. De Noorsche Koningszoon is nl. door de Royal Yacht Club aangewezen om m de zes-meter-klasse de kansen van Noorwegen te verdedigen. Kroonprins Olav bezit in zijn staat een uitnemende reputatie als wedstrijd-zeiler. Hij kwam al in verschillende races uit en liet zich o m. vaartuigen bouwen bij de bekende firma Anker & Jensen te Olso. Kroonprins Olav'startte ook al eens te Cowes. En nu zullen wij dezen Koningszoon als sportsman te Amsterdam begroeten

Onze bekende Amsterdamsche sportswoman, Mevr. van Gulick~Job, heeft een sterk' staaltje uitgehaald. Zij zegevierde toch bij het Temmink-Tennis-Tournooi in drie nummers, t.w. in het dames enkelspel, de mixeddoubles met Mr. Bierenbroodspot, en in de dames-doubles met Mevr. Straub-Jansen.

Het pleit is beslecht De nieuw gebouwde zes-meter „De Ruyter" zal onze vlag niet bij de Olympische Zeil-wedstnjden verdedigen. Reeds eerder was de boot van het syndicaat Carp geklopt door „Kemp™'™ d6n sternar! Pluygers aan het roer. Een beslissmgsrace was dus noodig, en deze heeft Zaterdag jl. op dc Zuiderzee plaats gevonden. „Kemphaan" sloeg vooreerst de rivale over twee trajecten, in den wind gezeild. Toen volgde een race op de driehoeksbaan, waarbij weer de zesmeter van den heer Pluygers aan de spits bleef. Als vierde proefneming volgde een wedstrijd van den wind, en ook hierin tnumfeerde „Kemphaan". Toen Zondag Mr. Carp van verdere deelneming afzag, werd des heeren Pluygers' snel vaartuig dan ook voor de Olympische races aangewezen

Verschenen: Prijs f 0.50.

De Roman van Jaap Eden Be

stellingen worden aangenomen door de Admini-

door LEO LAUER. strat^ van „Sport in Beeld'

Sluiten