Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

22

De Davis-Cup-matches, die onze landgenooten te Praag tegen de sterke Tsjechen hebben moeten spelen, begonnen al onder zeer ongunstige voorteekenen. Diemer Kool was met van de party, en Van Lennep, de veteraan — men denke aan de „Commentaren" — moest invallen omdat geen jongere krachten van gelijke sterkte aanwezig waren. Met Diemer Kool hadden wij waarschijnlijk getriumfeerd. Nu is het mis geloopen Maar toch met zoo mis, als men na de twee eerste wedstrijden vrijwel algemeen dacht. Macenauer immers begon met Timmer te kloppen en de cijfers (6—2 0—6 6—0, 6—4) voorspelden al met veel goeds. Toen maakte Kozeluh nog kortere metten met Van Lennep (6—2 6—0 6—2) Na deze uitslagen schreven de kranten al, dat de kamp verloren was. Maar het dubbelspel leverde eene verrassing op. Want Timmer en Van Lennep weerden zich zoo biizonder goed tegen de stoere Tsjechen (zij wonnen met 6—3, 3—6, 6—2, 6—4), dat de hoop herleefde. De stand was 2—1 voor Tsjecho-Slowakiie en de verdere enkelspelen zouden de beslissingen brengen. En wat gebeurde? Timmer, die van Kozeluh met 6—2, 2—6 6—2 6—4 won wist de stand weer gelijk te maken. Aan Van Lennep was het dus om voor een overwinning te zorgen. Maar tegen het geraffineerd spel van Macenauer kon onze veteraan toch met op. Deze Tsjech zegevierde met 6—2, 6—2, 6—2. Het was afgeloopen. Nederland bereikte de finale niet, en liet de eer aan de Tsjechen

die nu in deze beslissing tegen de Italianen zullen uitkomen.

Successen van

Terry-producten.

Het Holland-Department van de Fa. Herbert Terry & Sons Ltd. te Redditch deelt ons de volgende successen van Terry-producten mede, en zulks tijdens de T.T.-Races op het eiland Man. In de eerste plaats waren tal van de deelnemende machines met dit fabrikaat gemonteerd, en wel, wat Terryzadels betreft, in de Junior T.T. 49%, in de

POLYGOON

NEDERLANDCH FOTO-BUREAU FILMFABRIEK HAARLEM KOUDEHORN 8 SPORT-FOTO'S EN FILMS

Uitgebreid archief van:

Portretten van bekende Sportsmen Foto '• van alle belangrijke sportgebeurtenissen

Lightweight 36% en in de afdeeling der Seniores 31%. De cijfers voor Aero-klepveeren, ook een product van het huis, waren in de genoemde categorieën resp. 80, 84 en 81%. De cijfers voor Terry voorvork-veeren waren 66, 80 en 66%. In de Lightweightklasse maakte Longman op O.K. de snelste ronde, met een uur-gemiddelde van 103 KM. Hij had een Terry-zadel op zijn machine geplaatst, evenals de winnaars van den tweeden, derden prijs, terwijl de vijfde, zesde, achtste, tiende, elfde, twaalfde, veertiende, vijftiende, zestiende, zeventiende, achttiende en twintigste geplaatsten eveneens op Terryzadels reden. Alec Bennett maakte voorts in de Junior-klasse de snelste ronde, en hij bereikte een uur-moyenne van 112 KM. 45. Hij maakte gebruik van Aero-klepveeren, evenals de reeds genoemde Longman, en de uitmunter

in de Senior-klasse, Simpson. De eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, twaalfde, veertiende, vijftiende, zestiende, zeventiende, achttiende, twintigste en een-en-twintigste, zij allen hadden Aero-klepveeren gemonteerd. Gewis een schitterend succes voor de zoo beroemde Engelsche Terry-etablissementen te Redditch!

In Uw Zadeltasch

behoort opfietstochten, voor verzachting en genezing bij doorzitten en zonnebrand

steeds een doos of tube

PUROL

Doos 30-60, Tube 80 ct. Bi) Apoth. en Drogisten

Sluiten