Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

425

van Richard Strauss; Suite no. 3 (G-dur), van Tschaikowsky; David en Saul, van Joh. Wagenaar, Lieder vom Meer, van G. H. G. van Brucken Fock.

De heer /. H. Sikemeier, directeur van de muziekschool van Toonkunst te Rotterdam, herdacht, onder talrijke blijken van belangstelling, zijn veertigjarig jubileum als onderwijzer aan die inrichting. Hij werd bij die gelegenheid benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau en ontving van oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders een prachtig geschenk.

De zangvereeniging van de Haagsche afdeeling van Toonkunst, directeur A. B. H. Verheij heeft in studie genomen het Te Deum van Diepenbrock, proloog van Les Pyrrenées van Fil. Pedrell en Bach's Matthaus-Passion.

Te Zwolle zal — onder leiding van den componist — in den loop van dit saizoen worden opgevoerd Onschuldig, tooneelspel in twee bedrijven van H. P., muziek van R. F. Bokelman voor solostemmen, gemengd koor, kinderkoor en orkest.

BUITENLAND.

Bij de Mozart-feesten te Salzburg heeft Saint-Saëns, de bijna 71-jarige, een concert van Mozart gespeeld en buitengewoon veel bijval gevonden. Het Weener Orkest speelde onder leiding van Mottl een symphonie van Mozart en eene van Beethoven.

Er bestaat in Duitschland gebrek aan helden-tenoren. Althans aan de directie van den Stadsschouwburg te Keulen is het niet gelukt voor den volgenden winter met zulk een geschikten zanger een vaste verbintenis aan te gaan. Zij heeft nu het besluit genomen voor 65 gastvoorstellingen de diensten in te roepen van Forchhammer uit Frankfort a/M., Grabke uit Hannover, Kalisch uit Wiesbaden, Schirmer uit Dortmunt en Zeiler uit Weimar. Zoo verhaalt een blad van Mainz.

Het Schumann-feest te Bonn heeft een overschot van 5000 Mark opgeleverd. Men hoopt dat dit bedrag als de eerste bescheiden bijdrage voor een stedelijk orkest te Bonn zal dienen.

Naar de Allg. Musik-Ztg. verneemt, zal naast het bekende Münchener Kaim-orkest, waarvan Schneevoigt dirigent is, een tweede Kaim-orkest worden gevormd, dat voornamelijk in Mannheim optreden en Peter Raabe tot leider krijgen zal.

Van Dyck is van plan in Januari en Februari Wagner-opvoeringen in Covent-Garden te Londen te geven, in de Duitsche taal, met een personeel waartoe, behalve Felia Litvinne, ook Milka Ternina, Katharina Fleischer-Edel, Rosa Olitzka, Coates, de Deen Herold en anderen zouden behooren; ook Burgstaller en Feinhals, zegt men, zullen medewerken. Yolgens den Londenschen briefschrijver van het Berliner Tageblatl zullen de opvoeringen geleid worden door Mottl en Viotta. De heer Viotta heeft echter, evenals de heer Felix Mottl, de uitnoodiging om die opvoeringen te leiden, niet aangenomen.

Richard Strauss is uitgenoodigd twee concerten te leiden op de tentoonstellingen te Milaan, en heeft de uitnoodiging aangenomen.

Friedrich Klose zal zijn benoeming tot leeraar in contrapunt en compositie leer aan de Kon. Akademie voor Muziek te München, directeur Felix Mottl, als opvolger van Max Reger, eerst in September 1907 aanvaarden. Klose, den componist van de opera „Ilsebill", de symphonie „Das Leben ein Traum" en een onlangs bekend geworden groote Mis is nog een jaar aan het conservatorium te Basel verbonden.

Volgens het Weener blad „Die Zeit" is Richard Strauss begonnen met het componeeren

Sluiten