Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv

inhoud.

De heer van iterson over de vrijwillige Militie van

den heer kniphorst, door de Redactie . . . 311

Opmerkingen naar aanleiding van het artikel: Geneeskundige hulp aan visschers en politiekruisers, door G. L. schorer 315

Trifles make the sum of life 316

250-jarig bestaan van het Korps Mariniers, door den

Kapitein der Mariniers L. Spiegelberg . . . . 318

Zullen onderzeebooten een overwegend deel uitmaken van de Oorlogsvloten der toekomst? door H. E. van asbeck 353

Dreadnought of onderzeeër? Beschouwd in verband met den nieuwen vlootaanbouw voor onze Marine,

door 0 376

De nieuwe Nederlandsche kruisers 402

De geneeskundige localiteit aan boord van onze toekomstige oorlogsschepen, door C. M. Beukers . 406 Nog iets over eene vrijwillige Militie, door G. j. Kntp-

horst 407

De spelen der inlanders, door R. P 410

DepAtschepen voor onderzeebooten in Indië, door S. 469

De Britsche handelsoorlog, door H. G. S 475

Beschouwingen over de krachten, die op een projectiel

Werken gedurende het afleggen van de baan, door

j. j. M.'Baart . . . .' ,489

Het jaar 1672, door j. R. j Ph. Cambier . . 523, 617 Iets over het lidmaatschap der Marineleden van het

Hoog Militair Gerechtshof, door N. T 537

Diplomatieke bescheiden betreffende vraagstukken van

Internationaal Zeerecht, door A 581

Plaats- en stroombepaling door peiling op één enkel

punt, door j. A. de jongh . 601

Berging van de onderzeeboot „F. 4", vertaald uit „Scien-

tific American" 607

Een vriendendienst? door N 636

Cornelis Drebbel, door C 640

Het Boekenfonds, door H. B. L. Braam 643

AANKONDIGINGEN.

Blz. 212, 273, 343, 458, 679

BOEKAANKONDIGINGEN. Springstoffen, door P. W. scharroo 118

Onze Vloot . 12c, 121, 211, 272, 273, 341, 457, 573, 679

Sluiten