Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi

inhoud.

Blz.

Veranderingen van en beschouwingen over het magnetisme in moderne ijzeren en stalen schepen, door S. Mars. (Natuurkundig Tijdschrift v. Ned.

Indië. D L XXV i° Afl.) 571

Orgaan der N.L. Officiersvereeniging, ie Jaarg. No. 1 572

De Gezondheid. ie Jaarg. No. 1 573

De Reddingboot, No. 12 573

Bendor, Orgaan v. d. B. v. gep. Off., enz 573

De toekomstige vrede. Orgaan anti Oorl.raad . . . 573 Over de Staatkundige oorzaken van den huidigen oorlog en de positie van Nederland in het conflict, door

J. B. van Heutz Jr 573

Wireless World. monthly 678

Adres Bond v. Korporaals der Kon. Marine, enz. . . 679

PLAATSINGEN EN MUTATIËN. Nederland.Blz. 129, 213, 277, 282, 344, 460, 574, 680

Neder 1. Oost-Indië.

Blz. 125, 216, 279, 351, 463, 577, 685

LITTERATUUR-OPGAVEN.

Artillerie.

Automatische Pistolen, deren Prinzipe und Gruppirung, von L. E. Budapest. Zeitschrift fiir das G. S.

und S. wesen 554

Die Mitwirkung der Flieger beim Kinschiessen . . . 554 V. HaPPACH. Welche Umstande und Einflusse bestimmen die Messgenauigkeit beim Entfernungsmesser? Art. Monatshefte Dec. 1915 . . . . 554

Zeevaartkunde.

Zur Geschichte der Tafeln der Meridionalteile, von

Dr. J. Bathe 443

De oscillator van Prof. fessenden, door P. L. Sawyer 443

Some notes on the principles of the Gyroscopic com-

pass door L. M. NuLTON . 443

Beoordeeling van prisma-binocles met eenvoudige hulpmiddelen, door L. E. N. O. Albada. „Mavors" Dec. 1915 557

Sluiten