Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DEFENSIE IN INDIË.

19

is thans nog niet aangebroken. Maar wèl is zeer zeker aangebroken het tijdstip om onverwijld met kracht en met al ons kunnen door te gaan met het bouwen van onderzeeërs voor Nederlandsch-Indië.

De Luitenant ter zee der le klasse,

L. van Verre.

Ned.-Indië, Februari 1915.

NASCHRIFT.

Hoewel de heer van Verre in bovenstaand artikel op enkele punten de meening, destijds (vóór den oorlog) door de Redactie geuit, bestrijdt, zoo wil zij op deze verschilpunten thans niet ingaan, daar zij van meening is, dat thans het oogenblik om te beslissen, welken kant wij uitmoeten in Indië, geput uit ondervinding van dezen oorlog, nog lang niet gekomen is.

Wèl meent zij op te moeten merken, dat er een hemelsbreed verschil bestaat tusschen de torpedovloot van Sir PerCY scott en die van de Staatscommissie 1906. Zeer moeilijk kan men dan ook zeggen, dat Sir percy scott zich „aan de zijde der voorstanders van de torpedovloot heeft geschaard". De onderzeeboot kwam in het uitgebreide debat slechts zeer sporadisch en in het geheele plan der Staatscommissie 1906. niet voor.

De Redactie stelt er tevens prijs op te verklaren, dat zij zich met Schrijver's laatste alinea:

„Maar wel is zeer zeker aangebroken het tijdstip om onverwijld met kracht en met al ons kunnen door te gaan met het aanbouwen van onderzeeërs voor Nederlandsch-Indië", geheel kan vereenigen. redactie.

Sluiten