Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREFKANSBEREKENING. 33

2 af3 = 268781 Zy"2 = 1008814

ax2 = 14146 ay2 = 53°95

ax = 119 Oy = 230

ay : ax = 1.94

19 — 0.5 18.5 ro

— = = 0.9736842

19 19

log. kj = 0.560813

lOg. 2 OyU = 5.026084

log. Dm2 = 5.586897 Dm = 622

Alle schoten voldoen aan dezen eisch. Verder is:

rx = 80 ry — 156

A = 140 B = 271

Zie tabel Serie III pag. 34.

log. 2*2. x'y' = 5.891314 log. (2 x'2 — £ y>2) = 7-065655

log. tg. 2 a = 8.825659

2 e». = — 3°5o' « = — i°55' 2 xn — 4083290 2 y"2 = 15741310

„x2 = 136110 ays = 524710

«x = 369 «y = 724

ay : ax = 1.96

30-aS =0.98:', 30

log. km2 = 0.612185 log. 2 ay3 = 6.020949

log. Dm3 = 6.633134 Dm == 2073

Alle schoten voldoen aan dezen eisch.

Wij vinden verder:

rx = 249 ry = 488

A = 435 B = 850

M. 1915—1916. 3

Sluiten