Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREFKANSBEREKENING.

47

Uit (7) volgt:

sin. 2 q = a ƒ2 _ q/» = (Q. — Qy) l_

sin. 2 08 — «) «x73 — «>•" X3 (Px — Py) ' cos.2 p

X2 (Px — Py)

tg. 2 /, COt. 2 « - I = ,i(Qjc_Qy)

In deze formule is /J de eenige onbekende; wij kunnen dus dezen hoek berekenen en wij vinden voor het gemiddelde uit de drie series:

fi = 4- 4°3o'.

Deze gemiddelde waarde van /S geeft voor de waarden van x resp. +o°7', +o°57' en 4-3° 15'.

De overeenstemming met de door schieten gevonden waarden van x is wel niet zeer mooi, maar toch als voldoende aan te nemen, vooral daar in de door schieten gevonden waarden geen regelmaat is waar te nemen.

Door optelling van de formules (3) en (4) vindt men:

ap + a/* = t* (Qx + Qy) • • • • (10) zoodat uit de formules (8) en (10) de waarden van a/ en ay" zijn te berekenen.

Uit (5) en (6) zijn nu gemakkelijk de waarden van ax en ay te bepalen.

De uitkomsten der berekening zijn in onderstaande tabel samengevat.

oj "c u Vo «*' ay' ax" ay" ax *y

'S B in

w ^-S M. in CM.

I 1516 620 57 101 8 16 57 (53) 103 (105) +o°7' (4-i2°55')

II 3114 620 117 208 51 102 127(119) 232 (230) +o°57'(-15°39')

III 5866 620 220 393 298 604 371(369) 7i9 (724) +3°'5' (-'°55')

Bovendien vinden wij nog:

qx = 0.726 qy = 2.980

aJ

—, = l<79-

(lx

a,"

—„ = 2,03.

Sluiten