Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,54 HET BEDRIJF VAN HET WEDUWEN- EN WEEZENFONDS

Inkomsten.

E. Rekening der uitgetreden leden.

Uitgaven.

Positieve reserve der uit- Negatieve reserve der

getreden leden ƒ 11-439 75 uitgetreden leden . . ƒ 6-3»3 77

Saldo winst » 5-055 9»

ƒ n.439|75 |/ ZI'43975

Inkomsten. F. Administratiefonds. Uitgaven.

Interest administratie- Administratiekosten., ƒ 3-l°495

fonds ƒ 2.975 —

Saldo verlies » 12995

ƒ 3.10495 / 3-104 95

Inkomsten. G. Interest rekening. Uitgaven.

Gekweekte interest . . . / 50.648 10 Interest weduwenfonds j ƒ 43-8i6 52

Saldo verlies » 28.83641 » weezenfonds . > 5«3 »3

» ledenfonds . . » 32.10916 s> administratiefonds .... » 2.975 —

ƒ 79T484 51 / 79-484 5 i

Inkomsten.

H. Rekening aankoop beleggingen.

Uitgave tl

Reserve voor koersver- Aankoop beleggingen. ƒ 42.66750

schillen op 1 Jan. 1914 ƒ 3.345 — Balanswaarde uitgelote

Balanswaarde aange- effecten • » 5-QOO —

kochte effecten .... » 44.400 — Reserve voor koersver-

Opbrengst uitgelote ef- schillen op 31 Dec.

-fecten » 5-QOO— 1914 » 164.340 —

Saldo verlies » 159-262 50

ƒ 212.00750" ƒ 212.00750

Sluiten