Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 bescheiden uit de archieven der marine,

en kinderen met alle mijne bezittingen voor bet belang van mijn vaderland opofferde om mij met die onberedeneerde onderneming te bemoeyen, waarvan mij ook de gevolgen de ongelukkigste der menschen had kunnen maken, dan besluit ik dat het beeter gedaan was te huis te blijven dan mij nu voor mijne gedane diensten gedegradeerd te zien — Ik heb noodig geacht U H.Ed.Gestr. met deeze mijne denkwijze bekend te maaken, daar ik mijne eer vernedert ziende, dezelve gaarne hersteld zag."

177. Van Zuylen van Nijevelt aan Kikkert.

7 Maart 1814. l)

dat de kap. Stuard 2) van 't fregat „Amphion" gister

avond 5 chaloupen gewapend met zijn eerste officier na hier gezonden heeft, 100 man te zamen genomen, om de brikken bij Lillo liggende te attaqueeren.

De sloepen hadden het geluk om de brikken aan te klampen, maar daar zijl. dubbelde enternetten hadden, konde niet overkomen. Het gevecht was allerhevigst en moordadig. De eerste officier en 2 andere luit5, van de „Amphion" kregen 3 zware blessuren.

De luit. Verveer 3) (die verzocht had te mogen medegaan) heeft een bijzonderen moed getoond, ontving een kogel in . zijn rechter kuit en brak zijn been. Hij is aan boord gezonden van de „Amphion", die bij Gorishoek is liggende .... (wordt warm aanbevolen). Van onze zijde zijn er 8 dooden en 20 gekwetsten, waarvan reeds 2 gestorven zijn.

dat daar ik op een zeer gevaarlijke buitenpost leggende

ben, effen buiten het geschut van Bats, de met laag water na mij toe komen kunnende brikken die bij Lillo liggen, kunnen mij komen attaqueeren, Ik zeer slecht bemand ben, vele zieken hebbe, en geen twaalf weerbare mannen op ieder vaartuig hebbe.

Ik verwachte dus U H.E.G. order, of (ik) deze positie moet blijven behouden, met deze weinige manschappen, die mij overblijven.

!) Onder Batz (fort Bath). — Arch. dept. van marine.

2) De Engelsche kapitein ter zee James Stewart.

s) Matthias Jacobus Verveer, geb. ii Oct. 1789 te Loenenaande Vecht, zoon van hugo en van antoinette cornelia von elsbruch; hij was 20 Januari 1801 in dienst getreden als „cadet supérieur", 1 Aug. 1808 benoemd tot luitenant 2= classe, en 12 Dec. 1810 „par décret de Sa Majesté Impériale" tot „enseigne".

Sluiten