Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 beknopt jaarverslag der vereeniging

Bijlage B.

Staat van Ontvangsten en

Saldo in kas / °92

Ontvangen contributiën * 2°31 49

Terug ontvangen in mindering der rentel. voorschotten » 37 50

» » van de Post-Spaarbank » 35° —

Renten in effecten » 59842

Rente van de Nuts-Spaarbank ... ƒ 39.99 » » » Post- » . . ± » 6.17

Deze bedragen worden bijgeschreven in de boekjes.

Totaal . . . ƒ301833

Nagezien en goedgekeurd Gezien, jen 26 Februari 1915.

De Voorzitter, (w. g.) J. W. groeneijk. De Commissie:

(w. g.) P. F. van Wage. I. van den Bosch.

W. A. LE RüTTE.

Bijstand werd verleend aan:

8 weduwen,

9 kinderen,

5 nagelaten betrekkingen.

Sluiten