Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ONDERLINGE BIJSTAND".

89

Uitgaven gedurende het jaar 1914.

Lokaalhuur voor vergaderingen ƒ 22 —

Innen der contributiën » 1926

Porto's, zegels, enz » 2402

Drukwerken, enz » 59 I7

Onkosten bewaargeving effecten . . . . » 9 9°

ƒ 13435

Verstrekte rentelooze voorschotten. ... » 650 —

Ingelegd op de Nuts-Spaarbank » 200 —

Bijstand (art. 2 sub 2 R. O. F.): Voor de opvoeding van kinderen . . . . ƒ 825 — » weduwen en nagelaten betrekkingen . » 575 —

Bijstand (art. 2 sub 3 R.O.F.): * 1400 —

Voor de opvoeding van kinderen . . . . / 100 — » weduwen en nagelaten betrekkingen. » 350 —

» 450 —

Saldo in kas » 18398

Totaal ... / 3018 33

De Vereeniging heeft op heden de beschikking over:

Het saldo in kas ƒ 183.98

De gelden op de Nuts-Spaarbank. » 998.78 » » » > Post- » . » 207.29

ƒ I390-05

benevens de navolgende effecten bij de Nederl. Bank, als :

3 a ƒ 1000 2x/2 °/0 Cert Nat Werkelijke Schuld.

1 » » 1000 4 » Obl. Zekerheidsstelling voor ambtenaren.

1 » » 1000 31/, » » 's-Gravenhage.

2 » » 1000 4 » » »

1 » » 1000 31/2 » » Rotterdam.

1 » » IOOO 4 » » »

1 » » 1000 31/» » > Gemeente Utrecht.

3 » » 10ÓO 31/» » » Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen. 1 » » 1000 4 » » » » » » »

1 » » 1000 » » Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

1 » » 1000 4 » » » » *

Sluiten