Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io4

korte mededeelingen.

duim 3350 I.H.P. kan ontwikkelen en het schip bij een gemiddelden diepgang van 22'o" eene snelheid geeft van 13 knoopen per uur.

De geheele machine-installatie wordt vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen & Spoorweg-materieel te Amsterdam.

Het schip wordt geheel electrisch verlicht. De electnscne installatie wordt aangebracht door de firma mynssen & Co. te Amsterdam.

Het schip wordt gebouwd onder toezicht van den heer M. A. cornelissen, Scheepsbouwkundig Ingenieur te Amsterdam; de machines worden gebouwd onder toezicht van den heer J. lambrechtsen, Werktuigkundig Ingenieur van den Kon. West-Ind. Maildienst.

Torpedoboot „Z. 6." ()

Van de werf der Koninklijke Maatschappij „De Schelde te Vlissingen werd 15 April j.1. met goed gevolg te water gelaten een torpedoboot, genaamd „Z. 6", bestemd voorde Nederlandsche Marine. n

Dit vaartuig is een zusterschip van de torpedoboot „Z. 5 , welke op 1 April j.1. van dezelfde werf te water werd gelaten.

S.s. „Batavier I."

24 April j.1. werd van de werf der Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw „Feijenoord" te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten het voor de N.V. ScheepvaartMaatschappij v/h. Smith & Co. te Rotterdam in aanbouw zijnde vrachtstoomschip „Batavier I." ^

Dit stoomschip wordt gebouwd onder „bijzonder toezicht en volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas. De plannen voor dit schip werden gemaakt door den heer A. van Veen, scheepsbouwkundig ingenieur, inspecteur van Bureau Veritas. Lengte, breedte en holte bedragen respectievelijk 230'o", 33'o'Cen 16'o". Op een diepgang met zomervrijboord, d.i. ongeveer 15' 2", zal het draagvermogen 1400 ton zijn. Bij deze belasting zal de te behouden snelheid op den proeftocht ic>73 mijl moeten bedragen.

Het schip wordt electrisch verlicht, en is voorzien van 4 stoomkranen, elk met een hefvermogen van 3 ton, één laadboom van 3 ton, twee van 5 ton en een van 10 ton hefvermogen. . n

De in het schip te plaatsen „triple Compound machine zal ongeveer 900 I. P. K. ontwikkelen. De noodige stoom wordt geleverd door 2 cylindrische ketels met een totaal vervv. oppervlak van 2620 vierk. vt.

Sluiten