Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOÓ KORTE MEDEDEELINGEN.

tonnenmaat.

Grotius 3867

Prinses Juliana 8085

Koningin der Nederlanden .... 8225

Koningin Emma . . . • • ■ 9*81

Prins der Nederlanden 9322

Jan Pieterszoon Coen (in aanbouw) ± 11200

Vracht-stoomschepen.

Flores 3610

Timor 3608

Ambon 3598

Java . 4832

Ceram 43°7

Banda 3893

Celebcs 5878

Lombok 5934

Sumatra 585Q

Billiton 5889

Nias 59i6

Calcutta 554i

Karimoen 6940

Karimata 6939

Kambangan 6917

Krakatau 6738

Kangean 6857

Boeton 62 5 3

Batjan Ó232

Banka 6SÓ1

Bawean 6479

Boeroe 6591

Radja 7481

Roepat 7499

Riouw • ■ 7526

Rotti 75i8

Rondo 7549

Borneo (in aanbouw) . . . . ± 6600

Bintang ( » »).... ± 6600

Bali (» »)....+ 6600

Totaal bruto tonnenmaat 250.794.

Wij hebben de eer U verslag uit te brengen over den toestand onzer Maatschappij in het afgeloopen boekjaar. Het zal wel overbodig zijn te vermelden, dat de gevolgen

Sluiten