Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

boekbeoordeelingen.

Soldaten Marschlied. Woorden en muziek van Max Blokzijl.

Een leuk flink marschlied, zooals van den muzikalen geroutineerden PlSUlSSE-begeleider niet anders te verwachten is. Of het chromatische eentonige begin, dat blijkbaar slaat op de weinige afwisseling in den dienst voor het vaderland, niet een beletsel zal zijn, dat het lied populair wordt ? Dat zou jammer zijn, want het is werkelijk uitstekend geschikt, om op marsch te worden gezongen.

De harmonisatie van de begeleiding is niet altijd even gelukkig (tertsverdubbelingen, weglating van grondtoon of quint), maar dat is misschien voor een marschlied van minder belang, de begeleiding vervalt toch op marsch !

Een goed idee om in het trio, op de woorden ,,'t Volkslied van Nassaue" ook het begin van de Wilhelmus-melodie te laten hooren; jammer dat onmiddelijk daarop de melodie sterk aan „die Wacht am Rhein" doet denken.

Een paar fouten zijn blijven staan : in de 7e maat moet in de zangstem voor f het herstellingsteeken weg, en in de 6e maat van het refrein staat in de begeleiding g in het accoord op de derde tel, die fis moet zijn ; dit zijn kleinigheden, die bij een herdruk te verbeteren zijn, en aan de waarde van het opgewekte lied geen afbreuk doen.

Drie Soldatenliedjes, woorden en muziek van Dirk Witte. No. 1 Soldatenliedje, No. 2 Aspirine, No. 3 De Peren. Drie leuke liedjes, die stellig in soldaten- en mogelijk ook in andere kringen bijval zullen vinden.

Général maichot. I. Nos Frontières de l'Est et du Nord. L'Offensive par la Belgique. La Défense de la Lorraine. 3C édition, mise a jour en 1914. Un volume in 8, avec 8 cartes et 3 croquis. Prix 2 fr. 50.

TI. Les Armées francaise et allemande. Leur Artillerie, leur fusil, leur matériel. Comparaison. Un volume in 18. Berger—Levrault, éditeurs, 5—7, rue des Beaux—Arts, Paris. — Prix 1 fr.

De boekhandel Berger—Levrault heeft hiermede een nieuwe uitgave gepubliceerd van het werk van generaal Maitrot „Nos Frontières de 1'Est et du Nord", hetwelk ze

Sluiten