is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

840

De tijdelijke waarnemingen {ad interim) niet medegerekend — en evenmin de departementen of afdeelingen voor de Eerediensten, welker afzonderlijk bestaan in 18/1 voorgoed werd opgeheven — zijn er na 1848 geweest: 24 ministers van Buitenl. Zaken; 23 ministers van Justitie; 21 ministers van Binnenl. Zaken; 21 ministers van Marine; 21 ministers van Oorlog; 20 ministers van bmancien; 7 ministers van Waterstaat (sedert 1877)- 26 ministers van Koloniën.

Te zamen heeft ons land binnen een halve eeuw dus met minder dan 163 ministers gehad. Behalve nog de vele ministers voor de Eerediensten.

De minister van Koloniën is, zooals men ziet, houder van het record der onstabiliteit!

De toestand is echter in dezen nog ongunstiger dan Ue Itjd meent.

Insulinde geeft de volgende eerbiedwaardige lijst van de houders der portefeuille van Koloniën, ook van die van vóór 1848:

NAAMLIJST VAN DE MINISTERS VAN KOLONIËN.

Departement voor de zaken van Indië en van den Koophandel.

Mr. Paulus van der Heim, directeur-generaal, 6 Mi

1806, minister 29 Juli 1806, Mr. Jacob Jan Cambier, minister, 10 Dec. 1807.

Ministerie van Marine en Koloniën. Mr. Paulus van der Heim, minister, 8 Jan. 1808. *)

Departement voor de zaken van Koophandel en Koloniën. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen

secretaris van Staat, 6 April 1814. Jan Cornelis van der Hoop, secretaris van Staat voor

*) De heer Van der Heim is minister gebleven tot aan het einde dei regeering van koning Lodewijk Napoleon.