is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrepen bedragen van het uitvoerrecht op suiker), onder bijvoeging van de som van ƒ 782,000, welke het uitvoerrecht op suiker naar de gemiddelde hoeveelheid suiker, in voornoemde jaren uitgevoerd, gerekend kan worden te zullen opbrengen.

Met de Indische Regeering is in overleg getreden over het nemen van maatregelen betreffende het uitvoerrecht op suiker en over het denkbeeld om, in verband daarmede , de in- en uitvoerrechten ter Oostkust van Sumatra en op Lombok op het peil van het algemeen tarief te brengen.

De zuivere aanslag der landrente, die in 1895 ƒ 17,370,000 en in 1896 ƒ 17,148,000 bedroeg, wordt door den hoofdinspecteur der cultures voor 1898 op ƒ 17,400,000 geschat.

De opbrengst van de Java-koffie, die in 1896 ƒ 52,92 a ƒ 57,47 bedroeg, wordt op ƒ 53 begroot. Voor de Sumatra-koffie le soort, die in 1896 ƒ 60,94 a ƒ 69,91 en op de eerste veiling van dit jaar ƒ 72,10 gold, wordt op ƒ 64 gerekend.

De productie van steenkolen wordt voor 1898 op 140,000 ton geschat.

De inkomsten van de Staatsspoorwegen, die in 1896 bijna 9| millioen bedroegen, worden in verband met het in exploitatie brengen van nieuwe lijngedeelten voor 1898 op ƒ 10,150,000 geraamd, waarvan ƒ 6,175,000 voor de Oosterlijnen op Java, ƒ 2,843,000 voor de Westerlijnen en ƒ 1,132,000 voor den spoorweg ter Sumatra's Westkust.