is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

912

raadsel. Dat is het in geen geval; het voldoet, naar onze opvatting, nauwelijks aan de eischen die aan den roman zijn gesteld. De beide hoofdpersonen, die de schrijver ons schetst als twee kampioenen voor de zedelijke vrijmaking van het arme volk in Rusland, wekken niet de belangstelling die zij mogelijk zouden verdienen wegens het edelaardige en moedige van hun pogen, omdat zij ons niet in scherp belijnde trekken voor den geest worden gebracht. En wat de handeling betreft, deze is zoo barok en schetsachtig, dat men niet weet of hetgeen de schrijver ons geeft louter phantasie is, of wel dat het steunt op eene waarneming van feiten. Zijn de toestanden in Rusland werkelijk zoo als hij ze beschrijft? En vindt men er „zaaiers" als Karei Steinmetz en prins Paul, — beiden vreemdelingen ?

Ondanks al de bedenkingen die wij tegen de litteraire waarde van het boek hebben, en die wij tegenover de overdreven loftuitingen van de Engelsche beoordeelaars niet wilden verzwijgen, twijfelen wij er toch niet aan, of het werk zal ook bij ons lezers vinden. De intrige, hoe weinig uitgewerkt ze ook zij, boeit wel.

Be Majoraatsheer. Een roman naar het Zweedsch van Sigtird, bewerkt door A. Modderman EJzn. — Amsterdam, N. J. Boon.

Bij de betrekkelijke armoede en de weinige productiviteit der moderne letterkunde van de andere Europeesche volken steekt die van Zweden gunstig af. Nu reeds jaren lang zorgen onze uitgevers en vertalers er met prijzenswaardigen ijver voor, dat wij geregeld kunnen kennisnemen van het beste dat de Zweedsche boekenmarkt oplevert. Alles moge niet first. rate zi^n, van