is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opheffing van de verplichte koffiecultuur en het monopolie in de Minahassa.

Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is een wetsontwerp ingediend tot w ij z i g i n g der tarieven van in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch-Indië.

In de Memorie van Toelichting deelt de minister van Koloniën mede, dat met de zelfbesturen van de langs de noordkust van Celebes gelegen en onder de residentie Menado ressorteerende landschappen Bwool, Bolang, Mongondo , Bolang Itam, Kaidipan, Bintaoena en Bolang Oeki overeenstemming verkregen is over de voorwaarden, waarop het recht tot het heffen van uitvoerrechten aldaar door het Gouvernement zal worden overgenomen, zoodat er thans geen beletsel meer is om het reeds langen tijd aan de orde gestelde vraagstuk van de intrekking der verplichte koffiecultuur en van de gedwongen levering van koffie in de Minahassa tot oplossing te brengen.

Met de Indische Regeering is de Minister van gevoelen, dat niet langer mag worden gedraald met de vervulling van de bij de bevolking van de Minahassa opgewekte verwachting, dat de gouvernementskoffiecultuur aldaar opgeheven en aan de koffieplanters de vrije beschikking over het geheele product gegeven zal worden.