is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

993

één bestemd voor de bibliotheek, thans in het museum tentoongesteld, terwijl de twee andere exemplaren, bij de thans rondgaande schoolcollecties gevoegd werden, waardoor vele onderwijzers kennis kunnen maken met deze voor het onderwijs zeer bruikbare uitgave.

Een Engelsch rapport over de suik ercrisis in W. -Indië.

Onlangs is het rapport verschenen, uitgebracht door de Koninklijke West-Indische Suikercommissie, benoemd door de Engelsche Regeering, om, gelijk minister Chamberlain in Januari schreef, de oorzaken van de suikercrisis in West-Indië na te gaan en zoo mogelijk redmiddelen aan te geven. Het beslaat 174 folio bladzijden, inclusief aanhangsels.

De commissie is van oordeel dat de hoofdoorzaken van de suikercrisis in West-Indië gelegen zijn in de mededinging van de bietsuiker, geholpen door de suikerpremiën en de hooge suikerrechten in het buitenland. De commissie beschouwt deze oorzaken als bestendig en constateert dat vele Westindische suikerplantages opgegeven moesten worden, terwijl andere dit voorbeeld moeten volgen. De commissie is van oordeel dat de beste remedie ware het laten vallen van de suikerpremiën in het buitenland, maar zij twijfelt of zelfs zoodanige maatregel in de toekomst eene nieuwe suikercrisis in WestIndië zoude kunnen verhoeden. De meerderheid van de commissie verwerpt het denkbeeld om een differentieel invoerrecht op suiker in te voeren, hetwelk echter door Norman, den voorzitter der commissie, bepleit wordt in een afzonderlijk rapport. De commissie beveelt eenstemmig de volgende middelen tot herstel aan: ten eerste over-