is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1060

boom geklommen om er de appelen af te plukken, en ik zag, hoe mijn buurman uit zijn huis schoot, en hem niet alleen bij zijne beenen uit den boom trok en een flinke oorvijg gaf, maar hem zoo kwaadaardig te lijf ging, dat er gevaar voor zijn leven ontstond, dan zou ik niet zeggen : daar houd ik mij buiten, het is mijn jongen zijn eigen schuld, maar dan sprong ik een, twee, drie zelf de heining over om mijn kind te ontzetten. En wanneer mijn buurman dan niet afliet, maar een mes trok, dan zou ik hem aangrijpen, en hem voor den grond werpen en houden tot ik hem ontwapend had.

„Aldus wordt zelfs in het private leven niet zelden uit iets dat met eigen schuld begonnen is, een toestand geboren waarin men nochtans uit noodweer gedwongen is te handelen en door te tasten. En dan heeft men in het private leven nog de politie en de rechterlijke macht boven zich, die in zulk een geschil recht kan verschaffen. Maar datzelfde is niet het geval in een geding als tusschen ons en Atjeh Er staat toch geen internationale macht boven ons die recht tusschen ons kan spreken en dat recht handhaven. Op dien grond nu kan ik zeer wel overtuigd zijn dat oorspronkelijk de schuld aan onze zijde ligt, en nochtans erkennen, dat er gaandeweg een toestand is geboren waarin wij door eenvoudig terugtrekken geene verbetering kunnen brengen.

„Onze eenige roeping is en blijft dan om een einde te maken aan de stelselloosheid waardoor wij voortdurend den gang van zaken slepende gehouden hebben en door dit slepend houden teweeg hebben gebracht dat telkens nieuwe millioenen verspild en nieuwe menschenlevens opgeofferd zijn. Nu het geval er eenmaal toe ligt, gelijk het ligt, moeten wij stelselvastheid voor stelselloosheid in de plaats stellen , en doortasten met alle kracht, en daarom verheugt het mij zoozeer dat de Minister dit'ook wil, en daar flink en kloek voor uitkomt. Ik hoop dan ook , dat hij zich door niets van dit eenige goede standpunt zal