is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1085

Bij de wet van 20 April 1895 (Staatsblad n°. 60) werd het uitvoerrecht van suiker gedurende één jaar, te rekenen van 1 Juni 1895, wederom geschorst. Sedert 1 Juni 1896 wordt het weder geheven.

De gemiddelde prijs van een pikol hoofdsuiker op Java was in 1887 ƒ 9,19, in 1888 ƒ 8,85, in 1889 ƒ 9,35, in 1890 ƒ 8,415, in 1891 ƒ 8,53, in 1892 ƒ 8,85, in 1893 ƒ 9,54, in 1894 ƒ 7,78", in 1895 ƒ 6,97 en in 1896 ƒ8.— In de maand Maart 1897 was die prijs ƒ 7,25, en daarna is de gemiddelde maandelijksche prijs geweest ƒ 6,25, ƒ 6,27, ƒ 6,27, ƒ 6,18 en ƒ 6,53.

Wanneer men aanneemt, zegt de minister van Koloniën in zijne Memorie van Toelichting, wat zeker aangenomen moet worden, dat de schorsing van het uitvoerrecht gedurende de jaren dat het, ook zonder aequivalent, niet geheven is, gemotiveerd was, dan kan bezwaarlijk betwist worden, dat thans eene nieuwe schorsing gerechtvaardigd zou zijn.

De Minister is echter van oordeel dat de toestand der voor Java zoo belangrijke suikerindustrie de definitieve afschaffing van het uitvoerrecht vordert. De omstandigheden waaronder een uitvoerrecht te verdedigen is, bestaan voor de suikerindustrie op Java niet meer en het laat zich zeker niet aanzien, dat zij ooit zullen terugkeeren.

Die omstandigheden zijn dat het land öf een natuurlijk monopolie voor het product bezit, öf althans ten opzichte der productie in exceptioneel gunstige conditie verkeert.

De suikercultuur op Java voert gedurende de laatste jaren een zwaren strijd om het bestaan, die voornamelijk te wijten is aan de bescherming, welke geheel het vasteland van Europa aan de beetwortelsuiker-industrie verleent. Op afschaffiing dier bescherming kan niet worden gerekend. Tijdelijke prijsverhoogingen van het product door toevallige omstandigheden, zooals in 1896 ten gevolge van de vermindering der productie op Cuba, zullen steeds gevolgd worden door ruimer uitzaaiing van bieten in