is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, 01-01-1861 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

1 N H O U D.

De Methode Polyphonique van Charles Dupart

Ie Parijs. Pag. ]9l

Antwoord op de kritiek van den heer Frins

Coenen, in de Caecilia van 15 October. » 204

E. de Hartog. Lieder-cyclus. Fünf Gedichte von Emanuel Geibel für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, op. 39. :) 219

Een antwoord op de antikritiek van den heer

F. A. van Suchtelen. 219

B INNENLANDSCHE BERIGTEN.

Concert Cantemus Domino te Amsterdam. Pag. 6

Eerste concert «Fe'lix Meritis" te Amsterdam. » 6 Tweede concert «Félix Meritis te Amsterdam. » 7 Uitvoering door de zangvereeniging »Mnsicae

et Amicitia" te Amsterdam. » ^

Tweede concert «Eruditio Musica" te Rotterdam. » 7 Concert ten voordeele van het orchest te Utrecht. » 8 Eerste stads-concert te Utrecht. » 9

Eerste dames-concert te Utrecht. « 9

Groot vocaal en instrumentaal concert door de

«Vereeniging van Musici" te Leyden. » 10

Tweede en derde concert «Diligentia" te'sGra-

venhage. „ 19

Examen der leerlingen van de zangschool te Breda. » 20 Derde en vierde concert «Fe'lix Merilis" te Amsterdam. ,, 24 Soire'e musicale te Amsterdam. » 24 Eerste uitvoering van de Maats, tot bev. der

Toonkunst te Amsterdam. » 25

Concert van de vereeniging «Vincentius de Paulo"

te Amsterdam. » 25

Concert ten voordeele der Noodlijdenden in den Bom mei er waard , door het muzijkkorps der Dd. Schutterij te Utrecht. » 26

Tweeede stads-concert te Utrecht. » 26

Concertberigten uit Groningen. « 27

Uitvoering door de zangvereeniging te Dordrecht. » 29 Dordrechtsch concert. » 29

Concert van den heer H. A. Meyroos te Enkhuizen. » 29 Concertberigten uit Purmerende. » 30 Concert van den heer Josepli Cramer te Heerenveen. „ 30 Vijfde en zesde concert »Fe'lix Meritis" te

Amsterdam. «37 Dagboek van een Toonkunstenaar. » 38

Concerten ten voordeele der noodlijdenden door

den watersnood , gegeven te 's Gravenhage. » 39

Vierde en vijfde concert «Diligentia" le 'sGra-

venhage. Rag, 40

Groot vocaal en instrumentaal concert, ten voordeele der noodlijdenden door den watersnood, gegeven te Utrecht. » 4()

Concert van het Muzijkgezelschap «Uit Kunstliefde," te Middelburg. „ 41 Concert ten voordeele der armen door het Muzijkgezelschap »Uit Kunstliefde," te Middelburg. „ 41 Concert van de liedertafel «Caecilia" te Nijmegen. » 42 Deventer's muzikale kronijk. » 42 Zevende concert »Félix Meritis" te Amsterdam. » 45 Uitvoering van de liedertafel «Amslels Mannenkoor" ïe Amsterdam. » 46 Eerste uitvoering van de Maatschappij tot bev.

der Toonkunst te 's Gravenhage. » 46

Zesde concert »Diiigentia" te 's Gravenhage. » 47 Uitvoering ten behoeve der watersnoodlijdenden, door het Muzijkgezelschap » Polyhyinnia" te 's Gravenhage. » 48

Examen en prijsuitdeeling der muzijkschool te

Rotterdam. „ 48

Derde concert «Eruditio Musica" te Rotterdam. « 49 Vierde concert «Eruditio Musica', te Rotterdam. » 50 Derde stads-concert te Utrecht. » 50

Groot vocaal en instrumentaal concert ten voordeele der noodlijdenden door den watersnood, gegeven door de liedertafels «Aurora" en «Utrechtsche Mannen - Zangvereeniging ," tc Utrecht. „ 5J

Soire'e, gegeven door het «Utrechtsch Zanggenootschap," le Utrecht. „ 52 Achtste concert «Félix Meritis" te Amsterdam. » 57 Dagboek van een Toonkunstenaar. » 57 Vijfde concert «Eruditio Musica" te Rotterdam. » 58 Zesde (laatste) concert «Eruditio Musica" te

Rotterdam. » 59

Vierde stads-concert te Utrecht. „ 59

Soire'e musicale door de «Utrechtsche Mannen-

zangvereeniging" le Utrecht. „ 60

Concertberigten uit Leeuwarden. „ 61

Dordrechtsch concert. „ 61

Groot concert van de muzijkvereeniging «Vlijt

en Volharding" te Breda. « 62

Concert len behoeve van de noodlijdenden door

den watersnood, te Breda. » 62

Soiree musicale der zangvereeniging «Aurora"

te Breda. » 62

Deventer's muzikale kronijk. » 62