is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Schout-bij-nacht Kanazawa, hoofd van het inlichtingenbureau van de Admiraliteit, heeft verklaard, dat de Spratley eilanden geringe strategische beteekenis hebben en dat er geen mogelijkheid is voor zee- of landvliegtuigen om er te landen. Het grootste eiland, Nagashima, is slechts 1300 m lang en 300 m breed.

Jap. Chr. 25.5.39.

Frankrijk

Bouwplan 1938

2 slagschepen van 35.000 ton (Clemenceau, Gascogne); 2 vliegkampschepen van 18.000 ton (Jo[[re, Painlevé);

2 lichte kruisers van 8000 ton (Chateaurenault, Guichen); 8 jagers van 1772 ton;

8 jagers van 994 ton;

3 onderzeebooten van 1500 ton; 6 onderzeebooten van 805 ton;

3 onderzeebootmijnenleggers + 670 ton; 2 motortorpedobooten van 30 ton; 1 koloniale aviso van 2000 ton; 5 mijnenvegers van 647 ton;

5 olietankschepen (2 van 8500 ton, 3 van 4220 ton, 1 van 5000 ton). Totaal: 47 schepen: 195.372 ton. M.R. 5.39.

Personee/ssferArfe

De personeelssterkte is thans bepaald op 77.500 man, d. i. 2600 man meer dan het vorig jaar. Het aantal onderofficieren blijft op 14.600 man.

De samenstelling van het personeel is als volgt:

1900 1922 1927 1932 1938 I °/oo | %o I %o °/oo °/oo

Dienstplichtige — 13 27 8.1 9.5

Beroepspersoneel 37 19 15 8.6 4.3

Vrijwilligers met lang dienstverband . • 27 39 30 49.7 45.8

Kapitulanten en onderofficieren. 34 24 24 27.6 36.2

Inlanders 2 5 4 6 4.2

Het beroepspersoneel gaat percentsgewijs steeds meer achteruit; geconstateerd werd, dat de kustbevolking weinig voor den marinedienst voelt.

Toch bestaat 82 % van het personeel uit vrijwilligers met lang dienstverband en kapitulanten.

1000