is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Marinebegrooting

gevraagde gelden dienen om ook van laatstgenoemd schip het afwerend vermogen

"^"n^^lTa^aevraagd voor 19 vliegtuigtorpedo's bestemd voor de tor-

aan-

Voorts zijn gelden aangevraagd voor 19 vh^uigtorp^s

eaXSSVo^n^b^di^de bedrag van f 400 000 is op den KapitaJ dtenst gebracht, aangezien ook de vliegtuigen, waarvoor de torpedo s bestemd zijn, ten laste van dien dienst worden gebouwd. „„bracht voor de

Tenslotte is ten laste van dit artikel een bedrag van f 600 000 gebracht voor oe JS£S££ van koopvaardijschepen. Voor de toelichting moge worden v wezen naar de bijlage, die - ter vertrouwelijke kennisneming door de leden griffie is gedeponeerd, a. Vliegkamp „de Kooy".

Het bouwen van een hangar ter vervanging van een bestaande, het vernieuwen van het werkplaatsengebouw, met montagehal, het bouwen van een garage en het uitvoeren van verdere bijbehoorende ^ ^ ^ werken, le termijn

Vliegkamp „de Mok".

Uitbreiding terrein tot het verkrijgen van een nieuwe startbaan . . . www Het bouwen van een tweedeelige hangar ter vervanging van een bestaande en van bijbehoorende werkplaatsen, het verbreeden en verlengen van het emplacement, het uitvoeren van verdere bijbehoorende ^ ^

werken ,' ' ' \ \ ■• 30 000

Het verbeteren en vergrooten van het haventje, le termijn

Vliegkamp Schellingwoude.

Het bouwen van hangarruimte, gedeeltelijk ter vervanging van een bestaande hangar, het maken van een helling, het uitvoeren van bagger- ^ ^ werk en verdere voorzieningen, le termijn

Vliegkamp Veere.

Het bouwen van 2 hangars, waarvan 1 ter vervanging van een be-

staande, en het uitvoeren van kleinere voorzieningen, le termijn . . t OU uw

b. Het verbeteren en vergrooten van 's Rijks zeehaven „Het Nieuwe-

Onderzoekingen in het waterloopkundig laboratorium te Delft ... 8000

c. Het bouwen van een werkplaats voor den onderzeedienst, le termijn 50 000 Verbeteren van de accu-werkplaats en verdere voorzieningen . . . •

d Uitbreiding van het keukengebouw en van de eetzalen van net 'Koninklijk Instituut voor de Marine, benevens het uitvoeren van verschillende inwendige voorzieningen, o.m. tot het verkrijgen van meer- ^ ^

dere leslokalen, le termijn

e Het maken van een nieuw gebouw voor de apotheek en voor ' magazijnsruimte bij het Marine-hospitaal, de verbouwing van de bestaande apotheek tot polikliniek en het uitvoeren van inwendige ^

f. TeTrteeidenlanTfslaapzalen in de Marinekazerne het maken van een gebouwtje voor de kombuis en verschillende bergplaatsen,

benevens het uitvoeren van verdere voorzieningen, le termijn ... 34 000

g. Inwendige voorzieningen op de „van bpeyk ^ ^

Idem op de „Schorpioen" 100 000

h. Uitbreiding tankcapaciteit, le termijn

i. Verbeteren en uitbreiden van het torpedo-atelier, le termijn ...

1025