is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Archief werkzaamheden

Ze zijn te onderscheiden in horizontaal liggende, verticaal staande en verticaal hangende systemen, 3 hoofdgroepen dus.

Het zou mij te ver voeren iedere uitvoering dezer drie principieel verschillende systemen te bespreken, vooropgesteld, dat ik iedere uitvoeringswijze ook practisch zou kennen, hetgeen geenszins het geval is.

Wel kan ik een enkele uitvoering in het kort noemen, daarbij vooren nadeelen opsommen en tevens aangeven, welk opbergsysteem mij voor de marine het meest doelmatig voorkomt.

Tot het horizontaal liggend systeem behoort in de eerste plaats de ongescheiden, simpele boven op elkander legging van stukken; en dan als volgende stap, de bundeling van groepen van stukken in portefeuilles, zooals ze bij de marine nog steeds veelvuldig in gebruik zijn.

Aan deze wijze van opbergen zijn enkele bezwaren verbonden.

Het opstapelen van papieren, veelal met paperclips aan elkaar gehecht, geeft aan een portefeuille met ongeveer 40—50 stukken een onooglijk aanzien; de linkerbovenhoek van de portefeuille steekt soms meer dan 5 cm boven de andere hoeken uit; brieven van kleiner formaat glijden gemakkelijk tusschen de banden uit; in een veel gebruikt archief worden de portefeuilles meestal niet dichtgeknoopt, de papieren hangen er tenslotte schots en scheef in. Kortom, hoe veelvuldig ook toegepast, een archiefopberging in portefeuilles komt mij ondoelmatig voor.

Een ander horizontaal liggend systeem, dat ook reeds lang niet meer nieuw genoemd kan worden, maar dat in tegenstelling met de opberging in portefeuilles uiterst practisch geacht moet worden, zijn de schuifstapeldoozen, een product, dat in het algemeen van stevig karton vervaardigd, ook in staal — zij het in eenigszins anderen vorm — verkrijgbaar is.

Deze doozen, die feitelijk niets anders zijn dan met een los neervallend klepje gesloten laden, kunnen in groot aantal op elkander "Worden geplaatst.

Ging men tot toepassing van dit eenvoudig, doelmatig en weinig kostbaar systeem van opberging over, dan zouden een tweetal belangrijke voordeden aan boord van schepen en bij de inrichtingen der zeemacht worden behaald. Zij zijn:

1- geringere waardelooze bergruimte, met als direct gevolg practischer en ruimer inrichting van het schrijversbureau, inrichting die in vele gevallen aanzienlijk te wenschen overlaat;

2. een uitstekende opberging van de archiefstukken, eenvoudig splitsbaar in iedere gewenschte groepeering.

Uit mijn opsomming ten voordeele van dit systeem zal mijn voorkeur reeds te vermoeden zijn.

1131