is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

100.000 zeemijl per onderzeeboot met Professor Vening Meinesz,

door Albert Chambon; uitgave Drukkerij en Uitgeverij v/h C. de Boer Jr., Den Helder; ca. 200 pagina's, bijna 50 foto's en 30 teekeningen; geb. in linnen band, prijs ƒ 2,50.

De tijd was rijp, dat uit de veelheid van berichten en gegevens over de samenwerking tusschen de Koninklijke Marine en de Wetenschap een boek zou groeien, dat tot in een ver nageslacht een monument zou zijn ter herdenking van een belangrijk cultureel werk uit het begin der 20e eeuw. De tijd was rijp, dat uit ons zeevarend volk een marine-schrijver zou opstaan, die liefde voor de historie zou paren aan belangstelling voor het heden; die gevoel voor het zeemansbedrijf zou paren aan kennis van de specifieke eigenschappen van het zeemansvolk; die vanuit de veelheid van details de grootheid zou zien rijzen als een epos.

Uit de rijpheid des tijds is èn de geëigende schrijver èn het geeigende boek geboren. Zou dan toch elke daad en elke eigenschap het loon krijgen, dat zij verdient?

Wat spreekt men van materialisme en van „de eeuw der techniek ! Wat spreekt men over mechanisatie en loopenden band van het hedendaagsche leven, alsof hiermede de romantiek zou zijn gedood en de charme van avontuur zou behooren tot een vergaan tijdperk!

Ziet, wij marine-officieren staan midden in de realiteit; wij hebben de in dit boek verhaalde feiten zélf medegemaakt in een recent verleden In onze handpalmen trilt de machtige handdruk van den reus Vening Meinesz nog na en de olie en het zout zitten nog in onze Atjeh-jasjes. Maar wanneer wij dit boek lezen, dan is het voor ons zelfs al romantiek geworden. Hoe moet dit boek dan anderen, buitenstaanders, wel aanspreken?

Veelal zag een groot deel van ons volk in de Marine eensdeels een verzameling „Jantjes" en net-gekleede officieren, die buitenlandsche snoepreisjes maken of anderdeels een verzameling mannen, wier doel het vechten is. Het is de groote verdienste van Albert Chambon, dat hij in al zijn boeken afrekent met deze meening en dat hij spelenderwijs den menschen inpompt, dat in een zeevarende natie de oorlogsmarine met haar uiterlijk en haar innerlijk een cultureel be-

1159